Raskausdiabetes

Seuraa

Yleistä

Tässä ohjeessa kuvataan

 

Miten otan raskausdiabetes -sovelluksen käyttöön

 1. Määritä  Gillien organisaatiotason asetukset
 2. Anna käyttäjätunnukset hoitajille
 3. Määritä hoitosuunnitelma
 4. Lisää potilaat (elleivät ne siirry automaattisesti potilastietojärjestelmästä)
 5. Merkitse potilaalle, mitä hoitosuuunnitelmaa hän noudattaa
 6. Syötä potilaalle hoito-ohje eli raskauden esitiedot
 7. Anna potilaalle käyttöoikeudet potilassovellukseen
 8. Miten ammattilainen käyttää raskausdiabetes-sovellusta
 9. Potilassovelluksen käyttöohje

 

1 Gillien organisaatiotason asetukset

Seuravaat asetukset tulee olla päällä, jotta raskausdiabetes-sovelllus on käytettävissä. Ota yhteyttä asetusten päälle laittamiseksi support@gillie.ai

 

Gillien organisaatioasetuksissa

 1. Valitse vasemmasta menusta Organisaatiot
 2. Valitse Organisaatiossa käytettävät tuotteet ja laita päälle
  1. Gillie.AI for Gestational Diabetes -tuote, jolloin ammattilaisen näkymään tulee raskausdiabetes toiminnallisuus 
  2. Potilaan käyttöliittymä -tuote, jolloin potilaskäyttöliittymän toiminnallisuus tulee päälle
 3. Klikkaa oikeassa ylänurkassa olevaa menu-nappia ja valitse alasvetovalikosta raskausdiabetes-sovellus, aseta
  1. Sovelluksessa näkyvät selitetekstit
  2. Oikeusryhmäksi patient, tällä määritetään oletusoikeusryhmä, jonka potilas saa kun hänet kutsutaan käyttämään sovellusta
  3. Tilannenäkymäksi patient_gestational_diabetes, tämä määrittää mitä graafeja potilas näkee sovelluksessa tilannenäkymässä
  4. Sovelluksen näytettävät osat, mitä toimintoja ja näkymiä potilaalla on käytössän
   1. Näytä tilannenäkymä päälle
   2. Näytä lomakkeet päälle
   3. Näytä tilaukset pois päältä 
   4. Näytä viestiseinä pääle
   5. Salli käyttäjän muuttaa omia tietojaan päälle (tällä hetkellä valinta ei vaikuta sovelluksen toimintaan)
   6. Näytä raskausdiabetes osio päälle
  5. Potilaan kotisivulla näkyvien elementtien järjestys

 

2 Anna käyttäjätunnukset hoitajille

 1. Anna käyttäjätunnukset hoitajille  

 

3 Määritä hoitosuunnitelma

Mihin hoitosuunnitelma vaikuttaa?

Määrität valmiiksi hoitosuunnitelmat, jotka ohjaavat

 • Mitä lomakkeita eli kysymyksiä potilaalle esitetään potilaan käyttöliittymässä
 • Miten usein potilaan tulee täyttää lomake. Potilassovellus muistuttaa tämän asetuksen perusteella täyttämisestä
 • Mitä AI-malleja potilaalle ajetaan ja mitä tietoja haetaan potilastietojärjestelmästä
 • Hoitosuunnitelmia voi olla useita. Potilasnäkymässä määritellään, mitä hoitosuunnitelmaa potilas noudattaa.

Aseta hoitosuunnitelma

 1. Pääkäyttäjänäkymässä klikkaa oikeassa menussa Hoitosuunnitelmat
 2. Lisää täytettävät lomakkeet ja miten usein ne tulisi täyttää. Suositus: laita päälle  aina saatavilla

 

4 Lisää potilaat

Yleensä potilas- eli henkilötiedot tulevat automaattisesti Gillieen potilastietojärjestelmästä tai kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmästä, jotka toimivat henkilötiedon (potilastiedon) lähteenä (master). Tällöin sinun ei tarvitse syöttää henkilöitä käsin Gillieen.

Potilas- eli henkilötietojen ylläpidosta lisää täältä.

Yhteenveto, mitä tietoja potilaalla tulee vähintään olla:

 1. Etu- ja sukunimi
 2. Hetu (yksilöi)
 3. Tiimi (määrittää, ketkä käyttäjät saavat käsitellä tämän potilaan tietoja)
 4. Hoitosuunnitelma (määrittää, mitä tietoja potilassovelluksessa potilas voi käsitellä ja mitä tietoja ammattilaisnäkymässä voi hoitaja käsitellä)
 5. Hoito-ohje eli esitiedot

5 Merkitse potilaalle, mitä hoitosuunnitelmaa hän noudattaa

Ammattilaisnäkymässä

 1. Klikkaa henkilöt vasemmasta menusta
 2. Valitse oikea henkilö
 3. Valitse kohdasta hoitosunnitelmat tälle potilaalle sopiva hoitosuunnitelma
 4. Talleta

 

6 Syötä potilaalle hoito-ohje eli raskauden esitiedot

Ammattilaisnäkymässä

 1. Klikkaa henkilöt vasemmasta menusta
 2. Valitse oikea henkilö ja klikkaamalle mene dashboardille
 3. Klikkaa dashboardilla oikeasta ylänurkasta menu ja valitse alasvetovalikosta hoito-ohje
 4. Syötä hoito-ohjeen tiedot
  1. voit tehdä uuden, jolloin vanha de-aktivoituu eli poistuu ja luonnollisesti syntyy uusi tai
  2. voit de-aktivoida hoito-ohjeen, jolloin potilaalla ei ole enää yhtään voimassa olevaa hoito-ohjetta
 5. Klikkaa Talleta

Hoito-ohje näkyy potilaan sovelluksessa kotisivulla..

 

7 Anna potilaalle käyttäjätunnukset

Na_ytto_kuva_2022-11-3_kello_15.33.50.png

Ammattilaisnäkymässä

 1. Klikkaa työpöytänäkymässä menu-nappia oikeassa ylänurkassa
 2. Valitse alasvetovalikosta Anna potilaskäyttöliittymän käyttöoikeudet
 3. Kutsu potilas käyttäjäksi
  1. Anna itse salasana potilaalle tai lähetä meili meili, jolloin potilas määrittää itse salasanansa
  2. Valitse raskausdiabetes-sovellus
  3. Anna käyttäjätunnukseksi potilaan sähköposti
  4. Klikkaa ok (oletuksena potilaan tulee käyttää 2-vaiheista kirjautumista)
  5. Potilas
   1. Lataa autentikaattorin puhelimeen 2-vaiheista tunnistautumista varten
   2. kirjautuu patient.gillie.io -osoitteeseen puhelimen tai pc:n selaimella ja seuraa sovelluksen näyttämää ohjetta (kts lisää autentikaattorista käyttäjätietojen ylläpito)
   3. Hänen tulisi laittaa loginissa muista minut -valinta päälle, jotta istunto pysyy päällä

 

 

8 Miten ammattilainen käyttää raskausdiabetes-sovellusta?

Ohessa ammattilaiskäyttäjille yleisohjeena  (eng), 2 min video, joka neuvoo miten Gilliessä navigoidaan. Videon avulla saat nopeasti yleiskäsityksen Gillien käytöstä.

,

 

Dashboardissa on raskausdiabetes elementti, jota klikkaamalla pääset porautumaan potilaan tietoihin

 

Na_ytto_kuva_2022-11-3_kello_16.18.09.png

Kuva: Klikkaa Raskausdiabetes-tiiltä porautuaksesi yksityiskohtiin.

 

Na_ytto_kuva_2022-11-3_kello_16.20.30.png

Kuva: Näkymä, kun olet porautunut raskausdiabetes-tiilestä potilaan tietoihin. Viemällä hiirren graafin päälle näet selitteet. Klikkaamalla kunkin graafin oikeassa ylänurkassa olevaa taulukko-ikonia näet yksittäiset tiedot (datapointit) tarkemmin alasvetovalikossa.

 

Viestintä hoitotiimin ja potilaan välillä

 • Henkilölistauksessa näkyy kirjekuoren kuva, jos potilas on lähettänyt viestin (huom! Ammattilaisille näkyy kaikkien potilaiden viestit, ei siis pelkästään juuri hänelle lähetetty)
 • Siirtymällä työpöytänäkymään ja klikkaamalla viestit-tiiltä pääset lukemaan ja kirjoittamaan viestejä valitsemallesi potilaalle
 • Kuittaa-napilla kirjekuoren kuva häviää potilaan tiedoista ja tiedät että asia on hoidettu

Lisää viestisovelluksen toiminnasta näet tästä yleisohjeesta.

Potilassovelluksen käyttöohje

 

Kirjautuminen potilasjärjestelmään

 1. Potilas kirjaantuu sähköpostitunnuksellaan potilassovellukseen. url: https://patient.gillie.io/login
 2. Potilas antaa salasanan. Laittamalla Muista minut tällä koneella päälle, istunto ei katkea, vaikka hän ei käyttäisi sovellusta useaan tuntiin. 
 3. Jos kaksivaiheinen kirjautuminen on päällä, niin käyttäjä antaa myös puhelimessa olevan autentikaattorin antaman tunnusluvun

Potilassovellus

Potilassovelluksen avulla potilas

 • Syöttää mittaustulokset
 • Viestii hoitotiimin kanssa
 • Näkee omat mittaustuloksensa ja esitietonsa seuratakseen hoitonsa etenemistä

Na_ytto_kuva_2022-11-4_kello_9.38.18.png

Kuva: Potilassovelluksen kotisivu

Potilas voi käyttää potilassovellusta mobiili- tai työaseman Chromium-pohjaisella selaimella, kuten Edge tai Chrome.

Puhelimen asetuksista potilas voi valita tumman tai vaalean teeman oman mieltymyksensä mukaisesti.

 

Sovelluksen elementit

 • Toimintovalikosta potilas voi
  • palata kotisivulle
  • tilanne - valinnasta porautua mittaustuloksiin ja edelleen mittaustuloksia klikkaamalla hän voi poratua yksittäisiin mittausarvoihin
  • asetukset - valinnasta vaihtaa salasanansa ja kirjautua ulos
 • Etusivulle tulee ne elementit, jotka on potilaan hoitosuunnitelmassa määritelty
  • Elementtiä klikkaamalla potilas voi
   • Täyttää lomakkeen
    • Sovellus muistuttaa värillä, mikäli potilaan tulisi täyttää lomake. (Täyttö-frekvenssi ja täytettävät lomakkeet on hoitaja määritellyt hoitosuunnitelmassa)
   • Porautua mittauksiin klikkaamalla elementtiä
   • Viestit-elementtiä klikkaamalla hän voi viestiä hoitotiimin kanssa
   • Esitiedot lomakkeelta hän näkee hoitajan täyttämät esitiedot
 • Elementtien järjestys on määritelty Gillien organisaatiotason asetuksissa

 

Na_ytto_kuva_2022-11-4_kello_9.59.31.png

Kuva: Tässä käyttäjä on porautunut yksittäisiin mittauksiin. Taulukko-ikonia klikkaamalla potilas näkee numeeriset mittausarvot. Ristiä painamalla voi potilas raahata graafin eri kohtaan. Asetus pysyy istunnon ajan. Tooltip näyttää lisätietoja datapointeista.

 

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kommentointi on poistettu käytöstä.