Kotidialyysi

Seuraa

Yleistä

Kotidialyysisovellus koostuu

 1. Ammattilaisen sovelluksesta
 2. Potilassovelluksesta

Käyttöohjeet

 1. Vastuukäyttäjän ohje
 2. Ammattilaissovelluksen käyttöohje
 3. Potilassovelluksen käyttöohje

Alla edellä mainituista tarkemmin.

Miten otan kotidialyysi -sovelluksen käyttöön, ohje vastuukäyttäjälle

 1. Määritä Gillien organisaatiotason asetukset
 2. Anna käyttäjätunnukset hoitajille
 3. Tee hoitosuunnitelmat
 4. Lisää potilaat(elleivät ne siirry automaattisesti potilastietojärjestelmästä 
 5. Merkitse potilaalle, mitä hoitosuuunnitelmaa hän noudattaa
 6. Syötä potilaalle hoito-ohje
 7. Anna potilaalle käyttöoikeudet potilassovellukseen

1 Määritä Gillien organisaatiotason asetukset

Seuravaat asetukset tulee olla päällä, jotta sovelllus on käytettävissä. Ota yhteyttä asetusten päälle laittamiseksi support@gillie.ai

 

Gillien organisaatioasetukset näkymässä

 1. Valitse vasemmasta menusta Organisaatiot
 2. Valitse Organisaatiossa käytettävät tuotteet ja laita päälle
  1.  Home dialysis-tuote/ -tuotteet, jolloin ammattilaisen näkymään tulee dialyysi-toiminnallisuus 
  2. Potilaan käyttöliittymä-tuote, jolloin potilaskäyttöliittymän toiminnallisuus tulee päälleKlikkaa oikeassa ylänurkassa olevaa menu-nappia ja valitse alasveto valikosta Potilassovelluksen asetukset,aseta
   1. Sovelluksessa näkyvät selitetekstit
   2. Oikeusryhmäksi patient, tällä määritetään oletusoikeusryhmä, jonka potilas saa kun hänet kutsutaan käyttämään sovellusta
   3. Istunnon kestoaika
   4. Tilannenäkyn määrittelytiedostoksi patient_dialysis_dashboard .Tämä määrittää mitä tietojaa potilas näkee ja saa syöttää potilassovelluksessa 
   5. Sovelluksen näytettävät osat, mitä toimintoja ja näkymiä potilaalla on käytössän
    1. Näytä tilannenäkymä päälle
    2. Näytä lomakkeet päälle
    3. Näytä tilaukset päälle (mikäli tilaustoiminnallisuus on käytössä)
    4. Näytä viestiseinä päälle
    5. Salli käyttäjän muuttaa omia tietojaan päälle (tällä hetkellä valinta ei vaikuta sovelluksen toimintaan)
   6. Potilaan kotisivulla näkyvien elementtien järjestys

 

2 Anna käyttäjätunnukset hoitajille

 1. Anna käyttäjätunnukset hoitajille  

 

3 Tee hoitosuunnitelmat

 • Hoitosuunnitelmia voi olla useita. Esim CAPD ja KHD. (Potilasnäkymässä määritellään, mitä hoitosuunnitelmaa tietty potilas noudattaa.)

Hoitosuunnitelmat ohjaavat

 • Mitä lomakkeita eli kysymyksiä potilaalle esitetään potilaan käyttöliittymässä
 • Miten usein potilaan tulee täyttää lomake. Potilassovellus muistuttaa tämän asetuksen perusteella täyttämisestä
 • Mitä AI-malleja potilaalle ajetaan ja mitä tietoja haetaan potilastietojärjestelmästä

Lisää hoitosuunnitelma

 1. Pääkäyttäjänäkymässä klikkaa oikeassa menussa Hoitosuunnitelmat
 2. Lisää täytettävät lomakkeet ja miten usein ne tulisi täyttää. 

4 Lisää potilaat

Yleensä potilas- eli henkilötiedot tulevat automaattisesti Gillieen potilastietojärjestelmästä , joka toimivat henkilötiedon (potilastiedon) lähteenä (master). Tällöin sinun ei tarvitse syöttää henkilöitä käsin Gillieen. 

Potilas- eli henkilötietojen ylläpidosta lisää täältä.

Yhteenveto, mitä tietoja potilaalla tulee vähintään olla:

 1. Etu- ja sukunimi
 2. Hetu (yksilöi)
 3. Tiimi (määrittää, ketkä käyttäjät saavat käsitellä tämän potilaan tietoja)
 4. Hoitosuunnitelma (määrittää, mitä tietoja potilassovelluksessa potilas voi käsitellä ja mitä tietoja ammattilaisnäkymässä voi hoitajalle näkyy kyseisen potilaan osalta)
 5. Hoito-ohje (kts alla)

5 Merkitse potilaalle, mitä hoitosuunnitelmaa hän noudattaa

Ammattilaisnäkymässä

 1. Klikkaa henkilöt vasemmasta menusta
 2. Valitse haluamasi henkilö
 3. Valitse kohdasta hoitosunnitelmat tälle potilaalle sopiva hoitosuunnitelma
 4. Talleta
 

6 Syötä potilaalle hoito-ohje 

Ammattilaisnäkymässä

 1. Klikkaa henkilöt vasemmasta menusta
 2. Valitse listalta oikea henkilö ja klikkaamalle mene dashboardille
 3. Klikkaa dashboardilla oikeasta ylänurkasta menu ja valitse alasvetovalikosta hoito-ohje
 4. Syötä hoito-ohjeen tiedot
  1. voit tehdä uuden, jolloin vanha de-aktivoituu eli poistuu ja luonnollisesti syntyy uusi tai
  2. voit de-aktivoida hoito-ohjeen, jolloin potilaalla ei ole enää yhtään voimassa olevaa hoito-ohjetta
 5. KlikkaaTalleta

Hoito-ohje näkyy potilaan sovelluksessa kotisivulla.

7 Anna potilaalle käyttäjätunnukset

Ammattilaisnäkymässä

 1. Valitse oikea henkilö ja mene työpöytänäkymään
 2. Klikkaa työpöytänäkymässä menu-nappia oikeassa ylänurkassa
 3. Valitse alasvetovalikosta Anna potilaskäyttöliittymän käyttöoikeudet
 4. Kutsu potilas käyttäjäksi
  1. Anna
   1. itse salasana potilaalle tai
   2. lähetä meili meili, jolloin potilas määrittää itse salasanansa (tässä tapauksessa Gillie vaatii oletuksena 2-vaiheisen kirjautumisen käyttämistä)
  2. Valitse raskausdiabetes-sovellus
  3. Annak äyttäjätunnukseksi potilaan sähköposti
  4. Klikkaa ok (oletuksena potilaan tulee käyttää 2-vaiheista kirjautumista)

Potilaan kirjautuminen Gillien potilassovellukseen, kun 2-vaiheinen kirjautuminen on päällä. 

   1. Potilas Lataa autentikaattorin puhelimeen 2-vaiheista tunnistautumista varten
   2. Potilas kirjautuu patient.gillie.io -osoitteeseen puhelimen tai pc:n selaimella ja seuraa sovelluksen näyttämää ohjetta (kts lisää autentikaattorista käyttäjätietojen ylläpito)
   3. Potilaan tulisi laittaa Gillien loginissa muista minut-valinta päälle, jotta istunto pysyy päällä organisaatioasetuksissa määritellyn ajan

Potilaan kirjautuminen Gillien potilassovellukseen, kun 1-vaiheinen kirjautuminen on päällä

   1. PotilasKirjautuu patient.gillie.io -osoitteeseen puhelimen tai pc:n selaimella ja seuraa sovelluksen näyttämää ohjetta
   2. Potilaan tulisi laittaa Gillien loginissa muista minut-valinta päälle, jotta istunto pysyy päällä organisaatioasetuksissa määritellyn ajan
   3. Potilaan tulisi itse vaihtaa salasanansa asetukset -kohdasta

Ammattilaissovelluksen käyttöohje

Ohjeessa kuvataan, miten hoitaja voi etsiä ja katsella potilaan tietoja ja viestiä hänen kanssaan.

 

1 Navigointi

Ohessa ammattilaiskäyttäjille yleisohjeena  (eng), 2 min video, joka neuvoo vain miten Gilliessä navigoidaan. Videon avulla saat nopeasti yleiskäsityksen Gillien käytöstä. Itse dialyysisovelluksen käytöstä jäljempänä lisää.

 

2 Tietojen katselu ja porautuminen

 

KuvaNa_ytto_kuva_2023-2-8_kello_13.45.40.png

Kuva: Potilaan työpöytänäkymässä on kotidialyysi-tiili, jota klikkaamalla pääset poratumaan tarkemmin potilaan mittaustietoihin, laboratorituloksiin ja potilaan antamiin vastauksiin. Hoitosuunnitelma määrittää, mitä tietoja ja välilehtiä potilaan tiedoissa on.

 

Na_ytto_kuva_2023-2-8_kello_13.47.13.png

Kuva: Mittaukset

 

Na_ytto_kuva_2023-2-8_kello_13.46.36.png

Kuva: Laboratoriotulokset

 

Viestintä hoitotiimin ja potilaan välillä

 • Henkilölistauksessa näkyy kirjekuoren kuva, jos potilas on lähettänyt viestin (huom! Ammattilaisille näkyy kaikkien potilaiden viestit, ei siis pelkästään juuri hänelle lähetetty)
 • Siirtymällä työpöytänäkymään ja klikkaamalla viestit-tiiltä pääset lukemaan ja kirjoittamaan viestejä valitsemallesi potilaalle
 • Kuittaa-napilla kirjekuoren kuva häviää potilaan tiedoista ja tiedät että asia on hoidettu

Lisää viestisovelluksen toiminnasta näet tästä yleisohjeesta.

 

Potilassovelluksen käyttöohje

 

1 Kirjautuminen potilassovellukseen

 1. Potilas kirjaantuu sähköpostitunnuksellaan potilassovellukseen. url:https://patient.gillie.io/login
 2. Potilas antaa salasanan. Laittamalla Muista minut tällä koneella päälle, istunto ei katkea, vaikka hän ei käyttäisi sovellusta useaan tuntiin. 
 3. Jos kaksivaiheinen kirjautuminen on päällä, niin käyttäjä antaa myös puhelimessa olevan autentikaattorin antaman tunnusluvun

2 Potilassovelluksen päätoiminnallisuus

Potilassovelluksen avulla potilas

 • Syöttää mittaustulokset
 • Viestii hoitotiimin kanssa
 • Näkee omat mittaustuloksensa ja hoito-ohjeensa seuratakseen hoitonsa etenemistä
 • (Voi tilata tarvikkeita)

 

Na_ytto_kuva_2023-2-8_kello_14.02.18.png

Kuva: Potilassovelluksen kotisivu

Potilas voi käyttää potilassovellusta mobiili- tai työaseman Chromium-pohjaisella selaimella, kuten Edge tai Chrome.

Puhelimen asetuksista potilas voi valita tumman tai vaalean teeman oman mieltymyksensä mukaisesti.

 

 

3 Sovelluksen elementit

 • Toimintovalikosta potilas voi
  • palata kotisivulle
  • tilanne- valinnasta porautua mittaustuloksiin ja edelleen mittaustuloksia klikkaamalla hän voi poratua yksittäisiin mittausarvoihin
  • asetukset- valinnasta vaihtaa salasanansa ja kirjautua ulos
 • Etusivulle tulee ne elementit, jotka on potilaan hoitosuunnitelmassa määritelty
  • Elementtiä klikkaamalla potilas voi
   • Täyttää lomakkeen
    • Sovellus muistuttaa värillä, mikäli potilaan tulisi täyttää lomake. (Täyttö-frekvenssi ja täytettävät lomakkeet on hoitaja määritellyt hoitosuunnitelmassa)
   • Porautua mittauksiin klikkaamalla elementtiä
   • Viestit-elementtiä klikkaamalla hän voi viestiä hoitotiimin kanssa
   • Hoito-ohje kohdasta hän näkee hoitajan täyttämän hoito-ohjeen tiedot
 • Elementtien järjestys on määritelty hoitosuunnitelman ylläpidossa (kts organisaatiotason asetukset)

 

 

 

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.