Organisaation asetukset eli pääkäyttäjä -toiminnot

Seuraa

Seuraavassa opit

Mitä tietoja pääkäyttäjä hallinnoi ?

Vasemman menun toiminnot

Yhteenveto

Käyttäjät

Tiimit

Nimilaput

Roolit

API-avaimet

Lokitus

Integraatiot

Asiakkaiden asetukset

Miten tiedän, että mittaus on jäänyt tekemättä

Huomioiden ryhmät

Osa huomioista kuittaantuu automaattisesti

Tietojen tuonti CSV-formaatissa

Organisaatiot

Laskut

Tilastot

Järjestelmäilmoitukset

Käyttäjän toiminnot

Vaihda organisaatiota

Apua

 

Mitä tietoja pääkäyttäjä hallinnoi ?

Pääkäyttäjä (tai vastaavat oikeudet omaava käyttäjä) voi hallinnoida organisaatiotason asetuksia, kuten

 • Käyttäjätietoja ja käyttöoikeuksia
 • Hälytysten ja huomioiden ohjauksia
 • Integraatioita muihin järjestelmiin ja laitteisiin

Na_ytto_kuva_2021-5-5_kello_8.10.57.png

 

Kuva: Pääkäyttäjän oganisaatiotason näkymä

 

Seuraavassa menusta käynnistyvät pääkäyttäjän toiminnot.

 

Yhteenveto

Näet Gillien käyttövolyymit tästä sekä tiedot tausta-ajoista.

 

Käyttäjät

Voit ylläpitää käyttäjätietoja tässä näkymässä.

Na_ytto_kuva_2019-3-29_kello_9.32.44.png

Kuva: Käyttäjätietojen ylläpito-näkymä

Katso myös Lokitus.

Mikä on API-käyttäjä

Gillien näyttö voi olla upotettuna toiseen järjestelmään. Toinen järjestelmä - kuten kotihoidon ERP - kutsuu Gillie rest-API:a ja Gillien näyttö aukeaa kotihoidon ERP:ssä. Tätä varten tulee luoda API-käyttäjä.

 1. Lue lisää käyttäjätietojen ylläpidosta tästä.
 2. Luo API-avain

Na_ytto_kuva_2019-5-28_kello_8.59.27.png

Kuva: Luo API-avain.

Raporttien tilaaminen

Voit pääkäyttäjänä tilata järjestelmäilmoitukset- tai turvapuhelinraportin tietylle käyttäjälle klikkaamalla Raportit sähköpostiin välilehteä käyttäjätietojen ylläpito-näkymässä.

Ohje

 1. Klikkaa vasemmasta menusta Organisaation asetukset
 2. Klikkaa vasemmasta menusta Käyttäjät
 3. Etsi käyttäjä
 4. Klikkaa käyttäjät-tietuetta ja klikkaa sen jälkeen Raportit sähköpostiin -välilehteä
 5. Valitse ajettava raportti ja ajoajat, anna sähköpostiosoite johon raportti lähetetään
 6. Klikkaa Tallenna

Raportti noudattaa käyttäjälle asettamiasi käyttöoikeuksia. Käyttäjällä tulee laittaa oikeus-asetus päällä siten, että hänellä on oikeus ajaa joko Tilastot tai Järjestelmäilmoitukset tai molemmat.

 

Käyttäjä voi myös tilata itse raportit itselleen  käyttäjäasetuksista.

 

Tiimit

 Tiimien avulla rajaat, mitä henkilö-/asiakastietoja käyttäjä saa käsitellä

Tiimeillä määritellään käyttöoikeudet henkilöihin. Käyttäjä voi kuulua yhteen tai useampaan tiimiin. Henkilölle syötetään tiimit, jotka saavat nähdä kyseisen henkilön tiedot.

Miten etenet:

 1. Mitkä ovat hoitotiimit ?
 2. Keitä hoitajia tiimeihin kuuluu ?
 3. Keitä henkilöitä/asiakkaita tiimit hoitavat ?

Na_ytto_kuva_2019-3-29_kello_9.46.13.png

Kuva: Tiimien ylläpito-näkymä

Lisää tiimeistä voit lukea tästä.

 

Nimilaput

Nimilappujen avulla voi henkilöitä ryhmitellä ja ohjata integraatioita. Nimilaput näkyvät henkilölistauksessa ja henkilön työpöytänäkymässä.

 

Roolit

Roolien avulla määrität, mitä toimintoja käyttäjä saa käyttää.

Roolit määrittävät yhden käyttäjäryhmä (roolin) oikeudet. Järjestelmä sisältämien valmiiden roolien lisäksi voit määritellä omia rooleja. Huom! järjestelmän valmiisiin roolien sisältö päivittyy sitä mukaa kun Gillieen tulee uusia toimintoja. Omiin rooleihin uudet oikeudet täytyy päivittää käsin.

Na_ytto_kuva_2019-3-29_kello_9.52.50.png

Kuva: Rooli-näkymä

Lisää rooleista voit lukea tästä. 

 

API-avaimet

API-avaimilla toiset sovellukset saavat oikeudet Gillie.ai palveluun

Tällä toiminnolla luot API avaimen (salaisuuden), jotta laite (ja sen pilvi) voi käyttää Gillien rajapintakutsuja.

 

Na_ytto_kuva_2019-3-29_kello_10.05.23.png

 

Aseta API:n käyttöoikeuksista päälle tarvittavat palvelut, kuten

 • API rajapinta
  • Mittaustiedot (voit lähettää mittaustietoja)
  • Näyttöjen upotus (voit API-kutsuna pyytää Gillien käyttöliittymää, kuten esim. Dashboard)
 • Käyttäjän käyttöliittymä
  • Määritä, mitä Gillien käyttöliittymän toimintoja voi toisesta käyttöliittymästä kutsua

 

Lisätietoja varten ota yhteyttä Gillien tukipalveluun.

Gillien avoimen API:n dokumentaatio.

 

Lokitus

Kuka saa katsella lokitietoja?

Oletuksena pääkäyttäjä saa katsella lokitietoja. Muille käyttäjille oikeus lokitietojen katseluun tulee laittaa erikseen päälle. Lokitietojen katseluoikeus asetetaan päälle käyttäjätietojen ylläpidossa. Lokitietoja ei voi muuttaa tai poistaa.

 

Miten lokitietoihin pääsee käsiksi?

 1. Mene muuttamaan tietuetta (esim. henkilö)
 2. Klikkaa oikeassa ylänurkassa menu -nappia ja
 3. Klikkaa alasvetovalikosta Muutosloki
 4. Voit valita katsotko Päivityksiä ja poistoja, vaiko tiedon katseluja sekä valita tarkastelujakson

Na_ytto_kuva_2021-8-3_kello_15.04.36.png

Kuva: Lokin selailu henkilön tietojen käsittelyn osalta. Loki näyttää tapahtumat per API-kutsu, joten yhdestä henkilön tietojen katselusta syntyy x-kpl lokitietueita.

 

Käyttäjätietojen (Users) ylläpidosta pääset em. lisäksi katsomaan, mitä kaikkia tietoja kyseinen käyttäjä käsitellyt klikkaamalla menu-nappia oikeassa ylänurkassa.

 

Lokiin tallentuu käyttötiedot

Sovellus tallentaa lokiin tiedon, kun henkilötietoja on katsottu, muutettu, lisätty tai henkilö  on arkistoitu. (Hard deletessä eli henkilön poistamisessa poistetaan myös lokitiedot. Henkilön arkistointi ei poista lokitietoja). Lokissa näkyy kyseinen käyttäjätunnus (tai ulkoisen järjestelmän tunnus), aikaleima ja mahdollinen alkuperäinen sekä muutettu tieto.

Sovelluksen tiedot on jaettu alueisiin, jotka on teknisesti eriytetty toisistaan. Alueita ovat Suomessa tyypillisesti kunnat ja maakunnat, jotka ovat ottaneet Sovelluksen käyttöön. Jokaisella alueella on yksi tai useampia pääkäyttäjiä, jotka pääsevät katsomaan oman alueensa lokitietoja. Lokitietoja ei ole mahdollista muuttaa.

 

Datapointiin tallentuu laitteista tulleet tiedot

Gillie tallentaa datapointeina muista järjestelmistä ja laitteista tulleet mittaustulokset. Datapointin luonnista ei synny erikseen lokitietuetta, sillä datapoint on itsessään loki. Pääset katselemaan datapointeja ammattilasikäyttäjänä laitetietojen kautta.

  

Integraatiot

Integraatiot tarkoittavat tässä ohjeessa pääsääntöisesti Gilliestä ulospäin lähteviä sanomia.

Osa integraatioista vaatii toimenpiteitä myös kolmannelta osapuolelta. Esimerkkinä näistä mainittakoon potilastietojärjestelmät, joista on yleensä kullakin asiakasorganisaatiolla oma instanssinsa. Mikäli aiot ottaa tällaisen integraation käyttöön, ota ensin yhteyttä Gillien tukipalveluun ja potilastietojärjestelmätoimittajaasi tai tahoon joka hostaa potilastietojärjestelmää.

 

Integraation ylläpitonäkymässä määrität, mitkä sanomat lähtevät toiseen järjestelmään tai otat vastaan toisesta järjestelmästä

Näkymässä on kolme välilehteä

 1. Integraatio-välilehdellä asetat integraatiokohtaiset tiedot
 2. Sisään-välilehdellä valitset, mitä tietoja Gillieen siirtyy (toisesta järjestelmästä)
 3. Ulos-välilehdellä valitset, mitä tietoja Gillie lähettää (toiseen järjestelmään)

Na_ytto_kuva_2020-9-4_kello_14.53.25.png

Kuva: Esimerkissä asetetaan sähköposti-integraatio päälle. 

 

Seuraavassa on kuvattu ne integraatiot, jotka voit ottaa käyttöön ilman kolmannen osapuolen toimenpiteitä ja Gillien tukipalvelun osallistumista. 

 

Mitä tietojen lähetyksessä tapahtuu jos toinen tietojärjestelmä ei vastaa ja miten virhetilanteesta toivutaan

 • Gillie tekee tietyssä tilassa olevasta mittauksesta (datapoint) ja hälytyksistä (alarm) välittömästi job-tietueen ja lähettää tiedon toiseen järjestelmään 
 • Mikäli toinen järjestelmä ei vastaa, niin Gillie yrittää lähettää (job-tietue) tiedon hidastuvassa rytmissä (aikaväli on lähetyskerrat potenssiin 2) eli 1 min, 4 min, 9 min, 16 min  jne. välein 
 • Mikäli lähetys ei onnistu  4 tunnin kuluessa, niin Gillie lopettaa yrittämästä
 • Job-tietueet säilytetään Gilliessä 30 pv ajan. Tuona aikana uudelleen siirto on mahdollista käynnistää käsin. Tämä vaatii Gillien teknisen tuen toimenpiteen. 

Standardi-integraatiot

Gillie tarjoaa vakiorajapinnan (API), jonka kautta Gillie lähettää tietoja toiseen järjestelmään. Rajapinta ja huomiotyypit on kuvattu Gillien API:n dokumentaatio.

 

Ulkoiseen järjestelmään lähetettävät tiedot:henkilöön liittyvät ajantasaiset huomiot, jotka koostuvat esim. seuraavista tiedoista:
 1. henkilön henkilötunnus,
 2. huomioteksti, esim. 'lääke unohtunut ottaa', 
 3. huomion aikaleima,
 4. sen laitteen tunniste, mistä huomio on alunperin tullut,
 5. huomioon mahdollisesti liittyvä mittaustapahtuma ja -arvo ja
 6. mahdolliset mittaukseen ja mittaustapahtumaan liittyvät laitetyyppikohtaiset lisätiedot.

 

Puhelinsoitto

Gillie soittaa robottipuhelun annettuun numeroon halutuista tapahtumista/huomioista. Tarkista palvelusopimuksestasi soiton veloitusperusteet.

Pikaohje:

 1. Määritä integraatio-välilehdellä mihin numeroon robotti soittaa ja mikä on soiton sisältö. Kirjoita viestin alkuun ja loppuun tulevat tervehdykset.
 2. Määritä ulos-välilehdellä päälle ne huomiot, mistä robotti soittaa puhelun

 

Integraatio-välilehdellä kerrot mihin numeroon robotti soittaa

Na_ytto_kuva_2020-9-4_kello_15.06.09.png

Kuva: Soittotietojen asettaminen integraatiot välilehdellä

 

 • Aktiivinen-vipu määritää, onko soittotoiminnallisuus päällä 
 • Kuvaus: Anna tähän selkeä ja ymmärrettävä kuvaus, kenelle soitto menee, esimerkiksi "Tekniikantie 2 päivystyspuhelin" tai "Hoitaja Maija Mehiläinen". 
 • Anna puhelinnumero(t), joihin robotti soittaa

 

Ulos-välilehdellä kerrot, mistä asioista robotti soittaa

Na_ytto_kuva_2020-9-4_kello_15.08.26.png

Kuva: Tässä asetettu kaatuminen-hälytys laukaisemaan robotin soitonviestiseinälle. 

 • Anna ohjeet tekstimuotoisen viestin (jonka robotti sanelee soittaessaan) muotoiluohjeet
 • Älä laita Lisää linkki gillieen-vipua päälle. (Lisää linkki ei ole hyödyllinen äänipuheluissa)

Miten voin testata, toimiiko robotin soitto ?

 1. Lisää integraatio tyyppiä "Puhelinsoitto", lisää tiedot ja laita integraatio aktiiviseksi
 2. Aseta huomioiden lähetys päälle integraatiosta huomioiden lähetys -välilehdeltä
 3. Mene ammattilaisnäkymään ja kirjoita viestiseinälle viesti
 4. Robotti soittaa antamaasi puhelinnumeroon

 

Sähköposti

Gillie lähettää sähköpostin halutuista tapahtumista/huomioista.

Pikaohje:

 1. Luo integraatio ja anna sähköpostiosoite(t), joihin robotti lähettää sähköpostin. Kirjoita viestin alkuun ja loppuun tulevat tervehdykset.
 2. Aseta ulos – välilehdeltä päälle ne huomiot, joista robotti lähettää sähköpostin
 3. Saat vinkkiä tämän dokumentin kohdasta "Puhelinsoitto" siitä, miten asetat lähtötietoja integraatiolle

Miten testaan, toimiiko robotin sähköpostin lähetys:

 1. Luo integraatio, anna sähköpostiosoite ja kirjoita viestin alkuun ja loppuun saneltavat tekstit
 2. Aseta huomioiden lähetys päälle integraatiosta ulos -välilehdeltä
 3. Mene ammattilaisnäkymään ja kirjoita viestiseinälle viesti
 4. Robotti lähettää meilin antamaasi sähköpostiosoitteeseen

 

Tekstiviesti

Gillie lähettää tekstiviestin halutuista tapahtumista/huomioista.

Pikaohje:

 1. Luo integraatio ja anna puhelinnumero(t), joihin robotti lähettää tekstiviestin. Kirjoita viestin alkuun ja loppuun tulevat tervehdykset.
 2. Aseta Ulos – välilehdeltä päälle ne huomiot, joista robotti lähettää tekstiviestin
 3. Saat vinkkiä tämän dokumentin kohdasta "Puhelinsoitto" siitä, miten asetat lähtötietoja integraatiolle

 

Miten testaan, toimiiko robotin SMS:n lähetys:

 1. Luo integraatio, anna puhelinnumero ja kirjoita viestin alkuun ja loppuun saneltavat tekstit
 2. Aseta huomioiden lähetys päälle integraatiosta Ulos -välilehdeltä
 3. Mene ammattilaisnäkymään ja kirjoita viestiseinälle viesti
 4. Robotti lähettää SMS:n antamaasi sähköpostiosoitteeseen

 

Asiakkaiden asetukset

Voit

 1. Asettaa mittausten raja-arvot, joiden ylitys tai alitus nostaa huomion / hälytyksen työpöydälle
 2. Asettaa aikaraja-arvo, jonka sisällä mittaus pitää tulla ja ylitys luo hälytyksen työpöydälle
 3. Määritellä, mihin tilaan tullut mittaus (datapoint) syntyy Gilliessä. Mikäli et laita mitään asetusta päälle, niin oletuksena tila on OK
 4. Asettaa huomion nousemaan, mikäli mittaus puuttuu
 5. Asettaa referenssi- eli viitearvot, jotka näkyvät graafeissa ylä- ja alarajoina.
 6. Piilottaa valitut huomiot asettamasi ehdot täyttävältä asiakasryhmältä

Esimerkki 1

 • Voit asettaa mittausten viitearvot tietyt ehdot täyttäville asiakkaille.  Esimerkiksi BMI:lel voit asettaa viitearvon 22-30. Viitearvot näkyvät graafeissa viitearvon ylä- ja alarajaa osoittavina viivoina.

Esimerkki 2

 • Voit laitetyyppikohtaisesti asettaa huomion nousemaan, jos mittausta ei ole tullut asetetun aikakrjan sisällä Gillieen. Asetuksista riippuen tietyllä aikavälillä Gillien henkilölistaukseen nousee huomio ja/tai huomio lähtee integraatiossa sähköpostilla .

Yhteenvedon huomio- ja raja-arvo -asetuksista löydät tästä

Lue tästä lisää laitetyyppikohtaisista asetuksista ja miten tiedät, että mittaus on jäänyt tekemättä.

Aikarajan voit asettaa myös laite-/henkilötasolla ammattilaisnäkymässä.

 

Miten tiedän, että mittaus on jäänyt tekemättä

A) Gillien työpöydälle nousee hälytys

Gillie luo laitetyyppikohtaisesti huomion/hälytyksen (alarm), jonka tyyppi on device_no_data. Tämä hälytys nousee oletuksen henkilölistaukseen.

B)  Voit ohjata tiedon puuttuvasta mittauksesta esim. sähköpostiin 

 1. Klikkaa vasemmasta menusta integraatiot
 2. Lisää sähköposti päivystykseen-integraatio
 3. Valitse Ulos-välilehdellä device_no_data laukaisemaan sähköpostin lähetys

Na_ytto_kuva_2021-1-20_kello_11.11.14.png

Kuva: Integraatoissa on asetettu mittaustiedon puuttumisesta lähtevä sähköposti. Integraatio myös kuittaa huomion automaattisesti.

 

Katso myös Integraatiot

 

Huomioiden ryhmät

Luot tässä huomioryhmät. Huomioryhmillä voit ohjata mitä huomioita käyttäjä näkee henkilölistauksessa. Tämä asetus on suodatin (filtteri), ja se ei ohjaa huomioiden syntymistä. Huomioiden syntymisen määrittelystä lisää täältä.

 

Na_ytto_kuva_2021-1-13_kello_15.23.38.png

Kuva: Huomioiden ryhmät toiminnossa valitset mitkä huomiot (huomiotyypit) näkyvät henkilölistauksessa. Nämä ryhmät toimivat henkilölistauksessa hakusuodattimena.

 

Katso myös huomioiden nousemisen ohjaus.

 

Osa huomioista kuittaantuu automaattisesti

Seuraavat huomiotyypit kuittaantuvat automaattisesti

 1. Lääke ottamatta -huomio, jos  lääke otettu-sanoma tulee laitteesta 2 h kuluessa 
 2. Verenpaine -huomio,  diast. ja systol. (rajat määriteltävissä Gilliessä laitekohtaisesti) , jos normaaliarvojen sisällä oleva mittaustulos tulee laitteesta 2 h kuluessa
 3. Glukoosi -huomio  (rajat määriteltävissä Gilliessä laitekohtaisesti),normaaliarvojen sisällä oleva mittaustulos tulee laitteesta 2 h kuluessa

 

Esimerkki automaattikuittauksesta:

 1. Lääkerobotti lähettää "lääke ottamatta"
 2. Huomio nousee henkilölistaukseen punaisena
 3. Henkilö ottaa 2 h kuluessa lääkkeen
 4. Lääkerobotti lähettää "lääke otettu"
 5. Huomio kuittaantuu automaattisesti ja poistuu henkilölistauksesta

Integraation asetuksissa voit myös asettaa siirtyvän hälytyksen kuitatuksi

Jos hälytys siirretään toiseen järjestelmään, niin ns. vastuu voidaan myös siirtää ko. toiseen järjestelmään. Tällöin hälytykset voidaan asettaa Integraatiot -näytöllä  kuittaantumaan automaattisesti, kun hälytys siirtyy toiseen järjestelmään. 

Na_ytto_kuva_2020-8-31_kello_13.37.24.png

Kuva: Integraatioiden ylläpitonäytöllä asetat siirrettyjen hälytysten automaattikuittauksen päälle.

 

 Gillie pyrkii vähentämään tarpeettomia kuittauspyyntöjä rajoittamalla syntyvien huomioiden määrää

Gilliessä on sääntökone, joka pyrkii vähentämään turhia kuittaustarpeita. Gillien sääntökone tarkkailee seuraavia asioita

 1. Tuleeko lyhyen ajan kuluessa samasta laitteesta sama viesti useaan kertaan (esim. 15 min sisällä "lääke ottamatta" useaan kertaan tuleva viesti synnyttää Gillieen yhden "lääke ottamatta" hälytyksen)
 2. Tuleeko ylipäätään saman päivän aikana suuri määrä samanlaisia ilmoituksia samasta laitteesta

Sanomat tallentuvat Gillien tietokantaan, mutta samasta asiasta syntyvien hälytysten määrää rajoitetaan em. säännöstön mukaisesti. 

 

Tekoäly luo huomioita analysoimansa datan perusteella

AI analysoi saamansa datan ja tekee tyypillisesti "keltaisia" huomioita. Esimerkkinä tästä on henkilön toistuva käyttäytyminen viimeisen 30 päivän aikana. Mikäli käytös toistuu useampana päivänä, niin tekoäly nostaa tästä huomion.

AI:n toistuvista tapahtumista nostamat huomiotyypit ovat:

 • frequent_abnormal_door_openings - Poikkeavan usein oven avauksia, kurkkimista 
 • frequent_abnormal_eating - Usein epänormaali syöminen
 • frequent_abnormal_medicine_taking - Toistuvaa poikkeavaa lääkkeen ottamista
 • frequent_abnormal_sleeping - Toistuvaa poikkeavaa nukkumista
 • frequent_abnormal_toilet_usage - Toistuvaa poikkeavaa wc:n käyttöä
 • frequent_dizziness - Usein huimausta
 • frequent_emotional_distress - Usein tunnehäiriö
 • frequent_falling_down - Usein kaatumisia
 • frequent_heart_issues - Usein sydän ongelmia
 • frequent_low_activity - Usein alhainen aktiivisuus
 • frequent_mental_confusion - Usein henkinen sekavuus
 • frequent_not_enough_strength - Usein ei riittävästi voimaa
 • frequent_pain - Usein kipua
 • frequent_physical_distress - Usein fyysistä ahdistusta
 • frequent_respiration_issues - Toistuvia hengitysongelmi 
 • frequent_unnecessary_help - Toistuva aiheeton soitto

 

Huomiotyypit

Tekoäly luo havainnoistaa eri tyyppisiä huomioita. Gillien vakiona olevat huomiotyypit näkyvät tässä listassa. Sinun ei tarvitse lisätä uusia tyyppejä.

Teknisessä dokumentaatiossa on lisää herätteistä ja huomioista.

 

Tietojen tuonti CSV-formaatissa

Voit ladata Gillieen tietoja CSV- ja Json -formaatissa.

Pikaohje:

 1. Päätä mikä on asiakkaan identifioiva koodi
 2. Luo CSV-tiedostot
  1. asiakastieto-tiedosto
  2. mittaustieto/käyntikirjaus-tiedosto
 3. Lataa asiakastieto Gillieen
 4. Lataa mittaus-/käyntikirjaus-tiedosto Gillieen

 

Organisaatiot

Gillieen on mahdollista luoda organisaatioita (alueita) , mikäli tiimitason käyttöoikeuksien rajaus ei riitä. Organisaation käyttö tulee lähinnä kyseeseen tilanteessa, jossa organisaatio A tarjoaa palveluja maantieteellisille alueille X ja Y ja halutaan, että X:n ja Y:n käyttäjät  eivät saa nähdä mitään toistensa tietoja.

Tekoäly hakee löydöksiä Organisaation oletuskielen perusteella. Mikäli kieli on suomi, niin AI tulkitsee suomen kieltä.

Na_ytto_kuva_2019-12-4_kello_10.08.33.png

Kuva: Alueen asetukset.

Organisaation perustiedot

 1. Tekoäly analysoi oletuskielen mukaista tekstiä.
 2. Aikavyöhyke ohjaa taustalogiikkaa. Aseta oman sijaintisi mukainen aikavyöhyke

Valitse organisaatiossa käytettävät tuotteet

Valitaan käytettävät tekoälytoiminnallisuudet.

 

Tietojen automaattinen poistaminen

 1. Ohjaa tietojen automaattipoistoja. Mikä kenttä on tyhjä, niin automaattipoistoja ei tehdä. Esim.10 vuotta vanhemmat tiedot poistetaan automaattisesti. 

 

Laskut

Gillie kerää kerran vuorokaudessa tiedon niistä asiakkaista, joille on kytketty / paritettu laite. Tieto kumuloituu kk-tasolla.

Henkilöllä on sopimustieto, jonka avulla voidaan eritellä mille "laskulle" henkilön tiedot tulevat.

 

Tilastot

Tilastot näyttää

 • perustietoja järjestelmän käytöstä ja käyttövolyymistä
 • AI havaintojen statistiikkaa alue- ja tiimikohtaisesti

 

Järjestelmäilmoitukset

Järjestelmäilmoituksina näkyvät virheet, jotka aiheutuvat erilaisista teknisistä ongelmista. Esimerkiksi potilastietojärjestelmä ei vastaa tai laite lähettää tuntemattoman henkilön mittaustietoja. Käsittelemättömät virheet näkyvät punaisena tekstinä. Pääkäyttäjä, jolla on oikeudet kyseiseen toimintoon voi tutkia ilmoituksia ja merkitä ne käsitellyiksi. Käsitellyt virheet näkyvät harmaina teksteinä.

Toiminto on tarkoitettu tekniselle tuelle vikatilanteiden selvittelyyn. Osa saapuvista ilmoituksista ei ole kieliversioituja, vaan ne näytetään englanniksi.

Yli 30 päivää vanhemmat järjestelmäilmoitukset Gillie poistaa automaattisesti. Sovi, kuka omassa organisaatiossasi käy Gillien  järjestelmäilmoitukset säännöllisesti läpi.

 

Na_ytto_kuva_2020-3-13_kello_8.19.11.png

 Kuva: Järjestelmäilmoitukset päänäkymä.

Päänäkymässä näet laitetyypeittäin yhteenvedon ilmoituksista

 • Kuittaamattomat ja kuitatut ilmoitukset laitetyypeittäin (esim. device_connection_error_ihealht)
 • Viimeisimmän ilmoituksen aikaleiman (esim. 11 min sitten)
 • Lyhyt kuvaus ilmoituksen sisällöstä
 • Klikkaamalla yhtä riviä, näet kaikki kyseisen laitetyypin järjestelmäilmoitukset (kts. seuraava kuva)

 

Na_ytto_kuva_2020-3-13_kello_8.49.37.png

Kuva: laitetyyppikohtaiset virheet listattuna. Klikkaa yhtä riviä, niin pääset alla olevan kuvan mukaiseen detalji-näkymään.

 

Klikkaamalla laitetyyppikohtaista riviä, pääset porautumaan yksittäisiin ilmoituksiin.

Na_ytto_kuva_2020-3-13_kello_8.39.04.png

Kuva: Yksittäisen ilmoituksen deltajinäyttö

 • Voit kuitatata yksittäisen ilmoituksen käsitellyksi
 • Voita kuitata kaikki laitetyyppikohtaiset ilmoitukset kerralla käsitellyiksi. Tällöin laitetyyppikohtaiset ilmoitukset jäävät automaattikuittaus-tilaan ja et saa enää kuittaamattomista hälytyksistä järjestelmäilmoituksia sähköpostiisi, vaikka olisitkin ne tilannut. Ellet halua tätä, niin klikkaa nappia toisen kerran.
 • Ilmoituksen kontekstista voit hake apua virheen selvittelyyn. Tässä esimerkissä laite on lähettänyt ilmoituksen ja kyseistä laitetta ei ole paritettu Gilliessä. Korjaava toimenpide on paritus.

Voit tilata järjestelmäilmoitukset sähköpostiisi

Ohjeet löydät täältä.

 

Esimerkkejä Gillie järjestelmäilmoituksista

 

Na_ytto_kuva_2020-8-20_kello_8.55.19.png

Kuva: Karkea kaavio korjaavista toimenpiteistä esimerkkitapauksissa.

 

Axitare-laitteen pilvessä oleva hetu on eri, kuin mitä Gilliessä tai asiakas puuttuu Gilliestä

Käyttötapaus: Axitare-laite lähettää viestin (esim. lääke otettu) yhteydessä laiteid:n ja hetun. Jos henkilöä ei ole Gilliessä tuolla hetulla ja/tai hetu on eri tavalla (kirjaimet hetussa ovat ns. "case sensitive"), niin viesti menee Gillien järjestelmäilmoituksiin. Korjaus: Tarkista että hetut ovat samalla tavalla ja/tai että henkilö on perustettu Gillieen.

Na_ytto_kuva_2020-8-20_kello_9.51.24.png

Kuva: Ilmoituksen kontekstista näet virheen syyn ja mitä laiteid:tä (A100-2028-099) virheilmoitus koskee.

 

Navigil-laite on paritettuna yhtä aikaa kahdella Gillien alueella

Käyttötapaus: Navigil parittuu laitenumerolla ja sillä ei ole käsitettä "alue". Jos esim. huoltosyistä laite 1000016329 siirretään Gillien alueelta  toiselle (tässä GillieDemo -> alueelle Eksote Koulutusympäristö) ja laiteparitusta ei pureta alkuperäiseltä alueelta GillieDemo, vaan paritus on siirron jälkeen kahdella alueella, niin Gillie ei ota vastaan laitteen lähettämiä viestejä, vaan ne menevät Gilien Järjestelmäilmoituksiin. Korjaava toimenpide: Pura paritus siltä alueelta (GillieDemo), jossa laite ei enää ole käytössä.

 

Na_ytto_kuva_2020-8-20_kello_9.31.42.png

Kuva: Ilmoituksen konteksti-laatikossa näkyy millä alueilla laite on paritettuna ja mistä laitteesta on kyse.

Navigil-laitetta ei ole paritettu Gilliessä

Käyttötapaus: Navigil-laitetta ei ole paritettuna Gilliessä tai laitenumero on eri tavalla Gilliessä, kun Navigilin pilvessä (väärin kirjoitettu Gillieen) tai henkilö on poistettu tai arkistoitu Gilliessä: Korjaus: Parita laite Gilliessä ja/tai korjaa tiedot Navigilin pilveen.

 

Na_ytto_kuva_2020-8-20_kello_9.42.08.png

Kuva: Ilmoituksen kontekstista näet virheen syyn ja laitenumeron. 

Lifecare -> Gillie asiakastietojen siirto ei onnistu

Käyttötapaus: Gillie hakee Lifecaresta tyypillisesti 1 krt / vrk asiakastiedot. Jos Lifecare ei vastaa, niin siirto epäonnistuu ja tästä syntyy ilmoitus Gillieen. Korjaus: Gillie-järjestelmä yrittää siirtoa uudelleen seuraavana päivänä. Mikäli ongelma toistuu, niin ota yhteyttä Lifecare-tukeen.

 

Na_ytto_kuva_2020-8-20_kello_9.54.32.png

Kuva: Siirtoyritys on mennyt time outiin.

 

Vaihda organisaatiota

Mikäli sinulla on oikeudet useaan organisaatioon, niin voit siirtyä klikkaamalla tätä toiselle organisaatiolle.

 

Käyttäjän toiminnot

Tämän toiminnon kautta pääkäyttäjä voi vaihtaa rooliaan tavalliseksi käyttäjäksi ja vastaavasti palata organisaation asetuksiin. Mikäli alueita olisi useampia kuin yksi, niin käyttäjä voi myös vaihtaa aluetta tämän toiminnon kautta.

 

Apua

Tarvitsetko apua Gillien käyttöön ?

  

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.