Henkilötietojen ylläpito

Seuraa

Pikaohje henkilöiden lisäämiseksi 

Henkilön yksilöivä tunniste

Klikkaa menu-nappia, niin voit valita toiminnon

Pikaohje henkilötietojen muuttamiseksi

Käyttöoikeudet

Puuttuuko tiimi ?

Nimilaput

Viitearvot

Henkilön arkistointi ja poisto.

Merkitse kodin sijainti Gillieen

Kutsu omainen

Lokien katselu

 

Pikaohje henkilöiden lisäämiseksi

Henkilö on hoidon tai palvelun kohteena oleva henkilö, esimerkiksi kotihoidon palveluiden kohteena oleva asiakas.

Ammattilaiskäyttäjä voi ylläpitää henkilön tietoja.

 1. Kirjaudu Ammattilaisena Gillieen
 2. Klikkaa Henkilöt
 3. Klikkaa Uusi Henkilö
 4. Lisää henkilön tiedot, pakolliset kentät on merkitty *-merkillä
 5. Tallenna muutokset painamalla tallenna nappia

 

Henkilön yksilöivä tunniste

Uniikki tunniste voi olla

 1. Henkilötunnus, yleensä hetu (järjestelmä ei tarkista hetua, joten eri maiden ja järjestelmien tunnisteet ovat käytettävissä)
 2. Henkilön tunnus muissa järjestelmissä. Tämän ulkoisen tunnisteen avulla toisesta järjestelmästä tulevat tiedot kytkeytyvät Gilliessä kyseiseen henkilöön.

Katso myös Laitteiden paritus

Na_ytto_kuva_2019-11-21_kello_8.23.44.png

Kuva: Henkilöllä voi olla useita ulkoisia tunnuksia. 

 

Klikkaa menu-nappia, niin voit valita toiminnon

Na_ytto_kuva_2021-2-11_kello_13.49.15.png

Kuva: Oikeassa reunassa olevan menu-napin painalluksella näet ne toiminnot, joihin sinulla on käyttöoikeus. 

 

Pikaohje henkilötietojen muuttamiseksi

 1. Kirjaudu Ammattilaisena
 2. Klikkaa Henkilöt ja valitse oikea henkilö
 3. Klikkaa  henkilön työpöydällä korttia , jossa on henkilön nimi  tai klikkaa menu-nappia ja valitse alasvetovalikosta Päivitä henkilön tietoja
 4. Henkilön perustietonäkymä aukeaa
 5. Muuta henkilön tietoja , pakolliset kentät on merkitty *-merkillä
 6. Tallenna muutokset painamalla tallenna nappia

 

Käyttöoikeudet

Na_ytto_kuva_2019-3-28_kello_18.04.03.png

Kuva: Kerro henkilötiedoissa, mitkä tiimit saavat käsitellä kyseisen henkilön tietoja

 

Gilliessä on seuraavat käsitteet

 • Tiimi / käyttäjäryhmä
 • Käyttäjä / Gillien käyttäjä, kuten ammattilaiskäyttäjä eli hoitaja
 • Henkilö / hoidon kohde / kotihoidon asiakas

  

Hierarkia

 • Tiimeillä määritellään käyttäjäkohtaiset käyttöoikeudet henkilöihin
 • Käyttäjä voi kuulua yhteen tai useampaan tiimiin (tai käyttäjällä ei ole tiimitietoa lainkaan)
 • Henkilöä voi hoitaa yksi tai useampi tiimi (tai henkilölle ei ole lainkaan merkitty tiimitietoa)

Voit asettaa henkilölle tiimit, joihin kuuluvat käyttäjät saavat käsitellä henkilön tietoja.

Puuttuuko tiimi ?

Tiimejä hallinnoidaan pääkäyttäjänäkymässä

 

Nimilaput

Nimilapuilla voit ryhmitellä henkilöitä.

 

Viitearvot

Henkilön perustiedoissa voit asettaa viitearvon mittaustuloksille. Viitearvo näkyy graafeissa viivoina. Katso tästä lisää viitearvojen asettamisesta.

Na_ytto_kuva_2021-2-10_kello_14.52.42.png

Kuva: Henkilön viitearvoiksi BMI:le on asetettu 22-30. Hänen BMI:nsä on 24.

Henkilön arkistointi ja poisto.

Gilliessä on kaksi tapaa henkilön tietojen piilottamiseksi ja/tai poistamiseksi.

Voit 

 1. Poistaa henkilön GDPR:n mukaisesti klikkaamalla oikeassa ylänurkassa olevaa menu-nappia henkilön työpöydällä. Henkilölle ei tämän jälkeen oteta mittauksia vastaan. Tämä poisto on peruuttamaton toimenpide ja et enää tämän jälkeen näe henkilön tietoja Gilliessä.
 2. Arkistoida henkilön perustietojen ylläpito-ikkunassa asettamalla arkistoitu vivun päälle. Arkistoitu henkilö ei näy normaaleissa henkilölistauksissa. Arkistoiduksi merkityn henkilön tietojen käsittelysäännöistä tässä dokumentissa myöhemmin lisää. Henkilön voit palauttaa aktiiviseksi henkilön perustietojen ylläpito-ikkunassa laittamalla arkistoitu vivun pois päältä. Pääset ylläpitoikkunaan, joko A) klikkaamalla henkilön työpöydällä (dashboard) oikeassa yläreunassa olevaa menu-nappia ja valitsemalla Päivitä henkilön tietoja alasvetovalikosta tai B) klikkaamalla henkilön perustieto-korttia.

 

Seuraavassa on kuvattu henkilön arkistointi

Na_ytto_kuva_2020-1-10_kello_11.46.02.png

Kuva: Henkilön perustietojen ylläpitoruudulla voit arkistoida henkilön asettamalla arkistoitu-vivun päälle.

 

Na_ytto_kuva_2020-1-10_kello_12.02.17.png

Kuva:  Aseta henkilöt-listauksessa  + -merkkiä etsi-kentässä klikkaamalla Näytä vain arkistoidut -suodatin päälle. 

Pikaohje arkistointiin

 • Henkilö voi olla aktiivinen (oletus) tai arkistoitu (archived)
 • Voit arkistoida henkilön tietojen ylläpitoruudulla asettamalla arkistoitu -vivun päälle
 • Arkistoidun henkilön voit palauttaa aktiiviseksi asettamalla arkistoitu-vivun pois päältä

Mihin arkistoitu-vipu vaikuttaa?

 • Henkilölistassa  (Patient List) näkyy oletuksena vain aktiiviset henkilöt. Etsi - boxissa voit valita näytettäväksi vain arkistoidut henkilöt.
 • Arkistoidulle henkilölle ei ajeta AI:ta.
 • Arkistoidulle henkilölle ei päivitetä uusia henkilötietoja henkilötietojen master-järjestelmästä (kuten Lifecaresta tai muusta Gillieen integroidusta järjestelmästä).
 • Arkistoidulle henkilölle ei oteta vastaan mittaus- tai muita tietoja (datapoint)
 • Arkistoitu-tilassa olevan henkilön tietoja ei siirretä integraatioissa Gilliestä toisiin järjestelmiin.
 • Henkilötunnus (hetu) on uniikki. Jos arkistoidun asiakkaan hetulla yrittää luoda uuden asiakkaan, niin Gillie antaa tästä virheilmoituksen 

  

Kuka saa käsitellä arkistoidun henkilön tietoja?

 • Henkilön saa arkistoida kuka tahansa sellainen käyttäjä, jolla on oikeus muuttaa henkilön perustietoja.
 • Oikeus arkistossa olevien henkilöiden katsomiseen on vain käyttäjillä, joille on annettu erikseen oikeus siihen. Tämä oikeus on oletuksena sekä ammattilainen (staff) että pääkäyttäjä (admin) käyttäjillä. 

 • Miten asetan käyttöoikeudet ?

Miten voin hakea arkistoidut henkilöt ?

Jos sinulla on oikeudet, niin voit tehdä seuraavan

 1. Klikkaa  + merkkiä henkilölistauksen yläpuolella olevassa hakulaatikossa 
 2. Klikkaa alasvetovalikosta Näytä vain arkistoidut

Na_ytto_kuva_2020-2-26_kello_13.04.49.png

Kuva: Henkilölistauksessa voit laittaa Näytä vain arkistoidut -suodattimen päälle. 

 

Merkitse kodin sijainti Gillieen

Mikäli henkilöllä on käytössään paikannuslaite, niin Gillieen voi merkitä henkiön kodin sijainnin henkilön perustietoihin . 

 1. Kirjaudu Ammattilaisena
 2. Klikkaa Henkilöt  vasemmasta menusta ja valitse oikea henkilö klikkaamalla listata
 3. Klikkaa  menu-nappia henkilön työpöydän oikeassa nurkassa
 4. Klikkaa alasvetovalikosta Päivitä henkilön tiedot
 5. Syötä kodin kooordinaatit (Gillie pyrkii täydentämään koordinaatit tiedon tallennuksen yhteydessä)
 6. Tallenna muutokset painamalla tallenna nappia

Na_ytto_kuva_2019-5-8_kello_10.51.39.png

Kuva: Anna kodin sijainti. Saat xy-koordinaatit esim. Google-kartoista

 

Aseta laitteelle turva-alueen säde

Mikäli asiakkaalla on paikantava laite, esim. Navigil, niin voitt antaa turva-aluuen säde (Geofence) laitteen parituksen yhteydessä. Tämä asetus ei vaikutua turva-alue -hälytyksen laukeamiseen, (HUOM! TARKISTA OMALTA ORGANISAATIOLTASI, MISSÄ JÄRJESTELMÄSSÄ TURVA-ALUE ASETETAAN)

Na_ytto_kuva_2019-5-8_kello_12.05.53.png

Kuva: Voit antaa laitteen parituksen yhteydessä hälytyssäteen metreinä ( poistumishälytys vipu ei vaikuta hälytyksen laukeamiseen) . Tämä on vain hälytysalueen visualisoitia varten.

 

Paina alasvetovalikkoa ja klikkaa sijainti nähdäksesi henkilön sijainti

Na_ytto_kuva_2019-5-8_kello_10.53.38.png

Kuva: Henkilön sijainti on merkitty nuolella, turva-alue näkyy punaisena ympyränä ja talo kuvaa kodin sijainnin

 •  Henkilön sijainti kartalla on merkitty nuoli-symbolilla. Tieto sijainnista tulee paikantavasta laitteesta Gillieen ja edellyttää, että henkilöllä on paikantava laite käytössään. 
 • Mikäli henkilön kodin sijainti (x/y -karttakoordinaatti) on merkitty Gilliessä henkilön perustietoihin, niin kodin sijainti osoitetaan talo-symbolilla.
 • Turva-alue on merkitty punaisena ympyränä (turva-alueen laajuus asetetaan turvalaitteen pilvessä)
 • Turva-alueen ylitykset ja tekniset laitteen virheilmoitukset siirtyvät Gillieen, mikäli laite niitä lähettää

Huomaathan, että paikantavan laitteen pilvessä tulee asettaa myös em. tiedot. Varmista omalta organisaatioltasi, miten hallitsette ja käsittelette turvapuhelut ja turva-alueiden ylitykset ja missä järjestelmässä. 

 

Kalenteri

Kalenteriin voi lisätä kalenterimerkintöjä

 • Klikkkaa kalenteria lisätäksesi merkintä. Merkinnän keston voit venyttää hiirellä merkintää vetämällä
 • (tai Gillieen voi ladata toisesta järjestelmästä kalenterimerkintöjä)

 

Kalenteriin voi merkitä henkilön hoidon keskeytyksen #stop tekstillä. Tällöiln henkilölistaukselle nousee huomio erityismerkillä ja valvova hoitaja tietää, ettei huomioon tarvitse reagoida 

 

Na_ytto_kuva_2019-5-8_kello_13.11.44.png

Kuva: Vihreällä käsin syötetty kalenterimerkintä. Mustalla hoidon keskeytys #stop.

 

Kutsu omainen

Voit antaa omaiselle oikeudet katsoa henkilön tietoja.

 

Pikaohje

 1. Kirjaudu Ammattilaisena
 2. Klikkaa Henkilöt ja valitse oikea henkilö
 3. Klikkaa oikeassa ylänurkassa olevaa menu-nappia henkilön työpöytänäkymässä
 4. Klikkaa Kutsu omainen alasvetovalikossa 
 5. Anna omaisen sähkpostiosoite (käyttäjätunnus Gillieen)
 6. Tallenna muutokset painamalla tallenna nappia
 7. Omaiselle lähtee kutsu käyttäjäksi (omaisen käyttöoikeuksilla tähän henkilöön)

 

Na_ytto_kuva_2019-5-8_kello_13.17.36.png

Kuva: Omainen saa sähköpostiinsa oheisen viestin. Klikkaamalla Jatka rekisteröintiin omainen pääsee rekisteröitymään Gillieen ja antamaan itselleen salasanan.

 

Lokitiedot

Henkilön ylläpitoruudulla pääset pääkäyttäjänä katsomaan lokitietoja

Pikaohje

 1. Kirjaudu Pääkäyttäjänä
 2. Klikkaa Henkilöt ja valitse oikea henkilö
 3. Klikkaa oikeassa ylänurkassa olevaa menu-nappia henkilön työpöytänäkymässä
 4. Klikkaa Päivitä henkilön tietoja alasvetovalikossa 
 5. Klikkaa oikeassa ylänurkassa olevaa menu-nappia
 6. Klikkaa alasvetovalikosta Muutosloki

Na_ytto_kuva_2022-1-12_kello_12.55.28.png

 

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kommentointi on poistettu käytöstä.