Ammattilais-näkymä eli käyttäjän toiminnot

Seuraa

Ammattilainen hallinnoi

 • Henkilö- eli asiakastietoja
 • Henkilön käyttämien laitteiden lähettämiä tietoja
 • Muista järjestelmästä tulleita tietoja

Ammattilaisella tarkoitetaan hoitajaa.

 

Seuraavassa listattuna ammattilais-näkymästä käynnistyvät toiminnot.

Oikeasta yläreunasta löydät

Käyttäjän omat asetukset

 

Vasemmasta menusta löydät seuraavat toiminnot

Henkilölistaus

Analyysit

Dashboard

Laitteet

Tilastot

Suositukset

Organisaation asetukset

Vaihda organisaatiota

Apua painiketta painamalla saat ohjeita

 

DASHBOARDIN TOIMINNOT

1 Pääset käsiksi toimintoihin klikkaamalla menu-nappia

2 Henkilökortista pääset henkilön perustietoihin ja lokitietoihin

3 Viestit näkyvät viestiseinällä

4 Korteissa on Gillien keräämä ja analysoima tieto

5 Huomiot

 

 

FAQ

Miten kuittaan huomiot ja hälytykset?

Miten näen millaista dataa on tullut Gillieen muista järjestelmistä ja laitteista?

 

Käyttäjän omat asetukset

Na_ytto_kuva_2019-11-22_kello_8.45.44.png

Kuva: Oikeasta ylänurkasta olevaa nuolta painamalla aukeaa alasvetovalikko

 

Toiminnot ovat

 • Asetukset (tätä kautta voit vaihtaa oman salasanasi ja asettaa selaimeen web push ilmoitukset päälle ja vaihtaa oletuskielen sekä poistaa kaksivaihesen tunnistautumisen avaimen)
 • Uloskirjautuminen Gilliestä
 • Tilata teknisiä virheilmoituksia ja muita raportteja sähköpostiisi. Voit määrittää myös muita vastaanottajia ja kuinka usein saat sähköpostiisi raportin. Klikkaa sähköpostissa. olevan raportin Näytä Gilliessä -nappia, niin pääset porautumaan tarkemmin raportin tietoihin. 

 

Vasemman menun toiminnot

Saatavillasi olevien toimintojen määrää riippuu käyttöoikeuksistasi.

 • Henkilöt - kiireellisyysjärjestyksessä oleva lista henkilöistä (kts Henkilölistaus)
 • Laitteet - listaus laitteista ja niistä tulleista sanomista tai viesteistä (kts Laitteet)
 • Tilastot - asiakkaiden, laitteiden ja huomioiden määrät (kts Tilastot)
 • Suositukset - yhteenvetona oman tiimisi vertailu tilastolliseen keskiarvoon (kts Suositukset)
 • Organisaation asetukset - vaihto ammattilais -ja pääkäyttäjänäkymän välillä (kts Vaihda näkymää)
 • Vaihda aluetta - vaihto alueelta toiselle (kts Vaihda näkymää)

Na_ytto_kuva_2021-3-16_kello_10.29.05.png

Henkilölistaus

Henkilö on hoidon tai palvelun kohteena oleva henkilö, esimerkiksi kotihoidon palveluiden kohteena oleva vanhus.

Na_ytto_kuva_2019-11-22_kello_8.52.56.png

Lajittelujärjestys

Näet hakukentän vasemmassa reunassa voimassa olevan lajittelujärjestyksen. Henkilölistaus lajittelee oletuksena (oletuslajittelujärjestys on kiireellisyysjärjestys) tiedot siten, että ensin näytetään

 • Punaiset huomiot (kuittaamattomat)
 • Keltaiset huomiot (kuittaamattomat)
 • Harmaat huomiot (kuittaamattomat)
 • Sen jälkeen näytetään henkilöt aakkosjärjestyksessä

Jos yhdelläkään asiakkaalla ei ole kuittaamattomia hälytyksiä ja lajittelujärjestys on kiireellisyysjärjestys, niin listauksella näkyy ensin ne henkilöt, joilla on viimeksi tullut hälytyksiä / mittauksia.

Voit vaihtaa lajittelujärestystä  hakukentästä klikkaamalla .

 

Hakusuotimet eli haun rajaaminen

Na_ytto_kuva_2020-11-26_kello_13.27.54.png

Kuva: + merkkiä klikkaamalla saat suotimia käyttöön.

 

Haun rajaaminen eli suodatus nimilapuilla

Mikäli olet ottanut käyttöön nimilaput, voit myös suodattaa hakuja niiden avulla.

 1. Suodatus päälle: Klikkaa + -kuvaketta hakukentässä suodattaaksesi henkilöhakua. Valitset nimilaput klikkaamalla.
 2. Suodatukset pois päältä: klikkaa nimilapun reunassa olevaa x -merkkiä.

Jos valitset useamman nimilapun hakuun suodattimeksi, niin Gillie tekee leikkauksen eli näyttää ne henkilöt, joilla on kaikki valitut nimilaput.

 

Haun rajaaminen eli suodatus tiimeillä

Mikäli olet ottanut käyttöön tiimit voit myös suodattaa hakuja niiden avulla.

 1. Suodatus päälle: Klikkaa + -kuvaketta hakukentässä suodattaaksesi henkilöhakua. Valitse tiimit klikkaamalla. Näet valinnassa vaiin ne tiimit, joihin sinulle on annettu oikeudet.
 2. Suodatukset pois päältä: klikkaa nimilapun reunassa olevaa x -merkkiä.

Jos valitset useamman tiimin hakuun suodattimeksi, niin Gillie tekee unionin eli näyttää ne henkilöt,jotka kuuluvat johonkin valitsemaasi tiimiin.

 

Haun rajaaminen eli suodatus huomioilla

Jos huomioryhmät ovat käytössä, niin

Käyttäjän tiedoissa on asetettuna oletus huomiot. Tämä asetus tulee aina päälle, kun kirjaudut Gillieen. Voit lisäksi + -nappia klikkaamalla valita toisen huomio-suotimen. Näet kaikki huomiot, kun poistat kaikki huomiosuotimet. 

Ole huolellinen - erityisesti silloin kun muutat käyttäjäasetuksissa olevia oletuksia. Mikäli rajaat vahingossa pois sinulle tärkeät huomiot, niin tällöin henkilölistalle ei nouse juuri sinun vastuullasi olevat tärkeät ja kiireelliset asiat.

 

Lisää tietoa huomioiden ohjauksesta löydät tästä.

 

Miten lisään uuden henkilön ?

 1. Painamalla +uusi pääset lisäämään uuden henkilön.

Yleensä henkilötiedot tulevat automaattisesti Gillieen potilastietojärjestelmästä tai kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmästä, jotka toimivat henkilötiedon (potilastiedon) lähteenä (master). Tällöin sinun ei tarvitse syöttää henkilöitä käsin Gillieen.

Miten näen tarkemmin henkilön tiedot ?

 1. Klikkaamalla henkilölistauksessa henkilön nimeä pääset katselemaan ja ylläpitämään henkilön tietoja ja näet ohjaustaulun eli dashboardin.

 

Analyysit

Henkilölistauksessa voit valita analyysit välilehden. Mikäli  Gillie tekoäly on käytössä niin voit tutkia, kenelle esimerkiksi lääkeannostin sopisi parhaiten tai kenellä asiakkaista on eniten kipukokemuksia. Gillie tekoäly yhdistelee laitteista ja hoitokirjauksista saamiaan tietoja analyysin tekemiseksi.

 

Na_ytto_kuva_2021-1-7_kello_15.08.20.png

Kuva: Analyysit välilehdellä voit järjestää asiakkaita tekoälyn luomien indeksien mukaan.

 

Dashboard

Na_ytto_kuva_2021-2-8_kello_15.24.19.png

Kuva: Dashboard on henkilötason ohjaustaulu, johon Gillien tekoäly kerää tärkeät tiedot ja josta voit tarkastella ja ylläpitää henkilöön ja hänen käyttämiinsä laitteisiin liittyviä tietoja. 

 

Henkilön työpöytänäkymän (dashboard) elementit lyhyesti esiteltynä ovat:

1.Menu-napista aukeaa alasvetovalikkoon toimintolista

2.Henkilön nimikorttia klikkaamalla pääset ylläpitämään henkilön perustietoja

3.Viestit korttia klikkaamalla pääset kirjoittamaan ja lukemaan viestiseinän viestejä

4.Korttia (mitä korttia tahansa) klikkaamalla pääset porautumaan yksittäisiin mittaustuloksiin ja löydöksiin. Vie hiiren osoitin (tool tip) kortin tekstin päälle, niin näet mistä tapahtumista tekoäly on havaintonsa tehnyt.

5.Huomiot –listauksesta pääset kuittaamaan huomiot ja klikkaamalla huomiot –listausta näet kaikki huomiot

6. Kirjoittamalla hakukenttään herätteen nimen tai osan siitä, näet mitä indeksejä on syntynyt.

 

 

 

Seuraavaksi toiminnot tarkemmin.

 

1 Pääset käsiksi toimintoihin klikkaamalla menu-nappia

 1. Mene henkilön työpöytänäkymään
 2. Klikkaa oikeassa ylänurkassa olevaa menu-nappia
 3. Alasvetovalikko aukeaa. Näet ne toiminnot, joihin sinulla on käyttöoikeudet

Alasvetovalikosta löytyy seuraavat toiminnot tietojen katselemiseksi tai muuttamiseksi:

 • Henkilötietojen päivitys. Pääset ylläpitämään henkilön nimi- ja yhteystietoja sekä kertomaan mitkä tiimit saavat käsitellä henkilön tietoja. Sama toiminto käynnistyy kortista, jossa on henkilön nimi
 • Laitetiedot. Pääset katselemaan mittauksia ja lisäämään tai poistamaan laitteita sekä ylläpitämään  henkilön laitetyyppikohtaisia asetuksia. HUOM! henkilökohtaisten ja laitetyyppikohtaisten asetusten käyttöliittymä on samanlainen. Edellinen koskee yhtä henkilöä ja jälkimmäinen koskee kaikkia laitetyyppiä käyttäviä.  Laitteiden parituksesta tarkemmin tästä.
 • Mittaukset. Pääset katselemaan laitteiden lähettämiä yksittäisiä mittauksia ja ilmoituksia (datapoint) ja tekoälyn luomia havaintoja (datapoint)
 • Validoi mittaukset (hyväksy mittaustulos ja/tai siirrä mittaus henkilölle)
 • Sijainti osoittaa henkilön sijainnin kartalla nuoli-symbolilla. Tieto sijainnista tulee paikantavasta laitteesta ja edellyttää, että henkilöllä on paikantava laite käytössään. Mikäli henkilön kodin sijainti on merkitty henkilön perustietoihin, niin kodin sijainti osoitetaan talo-symbolilla.
 • Kalenteri. Voit merkitä kalenteriin tapahtumia, joihin henkilö osallistuu. Jos kirjoitat tapahtumaksi kalenteriin #STOP , niin tällöin henkilölistauksessa näkyy musta ikoni osoittamassa, että henkilöllä on palvelun keskeytys
 • Lääkitys ja diagnoosit: Mikäli potilastietojärjestelmän integraatio on käytössä, niin tiedot näkyvät tässä.
 • Omaisten kutsuminen käyttäjäksi. Toiminto lähettää omaisen sähköpostiin kutsun liittyä Gililen käyttäjäksi. Omaisella on rajatut oikeudet tämän tietyn asiakkaan tietoihin
 • Henkilökohtaisten huomio-/hälytysasetusten asettaminen (vaatii pääkäyttäjäoikeudet)
 • Lähetä henkilön tiedot sähköpostiin (vaatii pääkäyttäjäoikeudet)
 • Henkilön unohtaminen / poistaminen gilliestä GDPR:n mukaisesti -toiminto näkyy vain niille käyttäjille, joilla on pääkäyttäjäoikeudet. HUOM! toiminto on peruuttamaton eli et voi enää palauttaa henkilön tietoja poiston jälkeen. Lue lisää poistosta ja arkistoinnista.
 • Kopioi henkilön tiedot. Koneluettavasssa muodossa henkilön tietyn aikavälin tapahtumien  tallentaminen tiedostoon (vaatii pääkäyttäjäoikeudet). Tiedostoon tallentuu toisista laitteista ja ohjelmistoista tulleet tiedot sekä tekoälyn generoimat tiedot.
 • Kopioi leikepöydälle. Kopioi tekoälyn havainnot tekstiksi, jotka voi siirtää (leikkaa-liimaa) toiseen järjestelmään
 • Yhteenveto integraatioista. Näyttää mihin järjestelmiin Gillie lähettää henkilön tietoja.
 • Oikeutetut käyttäjät. Näyttää, ketkä käyttäjät voivat käsitellä henkilön tietoja eli osallistuvat henkilön hoitoon.

 

2 Henkilökortista pääset henkilön perustietoihin ja lokitietoihin

 1. Klikkaa korttia, niin pääset ylläpitämään henkilön perustietoja

Huom! Mikäli käyttöoikeutesi sen sallivat, niin voit myös tutkia henkilön lokitietoja eli näet kuka on katsellut tai käsitellyt henkilön tietoja.

Miten lokitietoihin pääsee käsiksi?

 1. Mene muuttamaan tietuetta (henkilö)
 2. Klikkaa oikeassa ylänurkassa menu -nappia ja
 3. Klikkaa alasvetovalikosta Muutosloki
 4. Voit valita katsotko Päivityksiä ja poistoja, vaiko tiedon katseluja sekä valita tarkastelujakson

 

3 Viestit näkyvät viestiseinällä

 1. Klikkaa viestit korttia niin pääset lukemaan ja kuittaamaan viestit luetuksi.

Voit kirjoittaa henkilöön liittyviä viestejä toisille käyttäjille tiedoksi. Viestiin voi lisätä liitteen. Ne käyttäjät, joilla on oikeus käsitellä asiakkaan tietoja (tässä Eva Grey), näkevät viestiseinän viestit. Kuittaamattomat viestit näkyvät kirjekuori-ikonilla merkittynä henkilölistauksessa (erilaisten ilmoitusten nousemiseen henkilölistaukseen voi vaikuttaa pääkäyttäjä muuttamalla hälytysten ohjausasetuksia). Kun kuittaat viestin, niin se ei enää "nouse" henkilölistaukseen.

 

Omaisviestinnästä ja viestiseinän käytöstä lisää tästä.

 

4 Korteissa on Gillien keräämä ja analysoima tieto

Gilliessä on eri tyyppisiä tuotekokonaisuuksia, jotka vaikuttavat siihen

 1. Mitä analyysejä AI ajaa
 2. Mitä kortteja ja huomioita / herätteitä nousee työpöydälle

A) Poraudu klikkaamalla korttia

Klikkaa korttia katsoaksesi  yksityiskohtia ja graafista näkymää

Näet tietolähteestä ja kortista riippuen

 • Graafin yläreunassa (vie hiiri päälle nähdäksesi kellon aika) näet ikoneina laitteista tulleet (esim. turvapuhelu) tai tekoälyn tekemät havainnot sekä viestit (kirjekuoren kuva)
 • Graafisena esityksenä mittaustulokset ja välilehdellä (kortista riippuen esim. indeksit, tilastot, INR) tarkentavaa tietoa

B) Katso mistä tekoäly on tietonsa saanut

Kun viet hiiren kortissa olevan tekstin päälle, niin näet mistä tiedoista AI on havaintonsa muodostanut.

 

5 Huomiot

Mistä asioista huomioita syntyy? Katso tästä.  

Kuittausta vaativat huomiot näkyvät henkilölistauksessa punaisina, keltaisina ja harmaina hälytyksinä. Klikkaa henkilölistauksessa haluamaasi henkilöä ja pääset kyseisen henkilön työpöytänäkymään (dashboard).

Huomiot kuittaantuvat

 1. Automaattisesti
 2. Aikaleikkurilla
 3. Käsin kuittaamalla
 4. Integraatiossa (kun huomio siirretään toiseen järjestelmään, kts tarkemmin pääkäyttäjän ohjeista)

Toimenpiteitäsi vaativat huomiot näkyvät  työpöytänäkymän yläosassa olevassa huomiot listauksessa. Kun kuittaat käsin hälytyksen käsitellyksi tai hälytys kuittaantuu automaattisesti käsitellyksi esim. laitteen lähettämän sanoman perustella, niin henkilön hälytystiedot eivät ”nouse” enää henkilölistauksen alkuun keltaisina ja punaisina huomioina.

Gillie rajoittaa nostettujen huomioiden määrää eli Gillie ei nosta jokaisesta saamastaan viestistä erillistä huomiota, jottei yhdestä ja samasta ongelmasta aiheutuvien kuittaantumattomien huomioiden määrä nouse liian suureksi. Esimerkiksi  Virtalähde irti huomioita nousee maksimissaan 5 kpl tunnissa Gilliessä.

Miten huomioiden automaattikuittaus toimii?

Seuraavat huomiotyypit kuittaantuvat automaattisesti, kun toinen viesti "automaattikuittaa" ensimmäisen huomion:

 1. Lääke ottamatta -huomio, jos  lääke otettu-viesti tulee laitteesta 2 h kuluessa 
 2. Verenpaine -huomiot,  diast. ja systol. (rajat määriteltävissä Gilliessä laitekohtaisesti) , jos normaaliarvojen sisällä oleva mittaustulos tulee laitteesta 2 h kuluessa
 3. Glukoosi -huomio  (rajat määriteltävissä Gilliessä laitekohtaisesti),normaaliarvojen sisällä oleva mittaustulos tulee laitteesta 2 h kuluessa
 4. Laite ei ole kytketty virtalähteeseen -huomio (mains_not_ok), jos Virtalähde kytketty (mains_ok) viesti tulee 24 h kuluessa , niin Gillie kuittaa kaikki Laite ei ole kytketty virtalähteeseen huomiot.
 5. Laitteen yhteysvirhe (connection_error), jos Laitteessa ei ole yhteysvirhettä (connection_ok) viesti tulee 24 h kuluessa , niin Gillie kuittaa kaikki Laitteen yhteysvirhe huomiot.

Em tapauksissa  huomion kommenttikenttän tuleen englanninkielinen kommentti automaattikuittauksen syystä. Esim. Alert acknowledged automatically. Medicine taken message received within two hours. 

Esimerkki automaattikuittauksesta:

 1. Lääkerobotti lähettää "lääke ottamatta"
 2. Huomio nousee henkilölistaukseen punaisena
 3. Henkilö ottaa 2 h kuluessa lääkkeen
 4. Lääkerobotti lähettää "lääke otettu"
 5. Huomio kuittaantuu automaattisesti ja poistuu henkilölistauksesta.
 6. Huomion kommenttikenttään tulee englanninkielinen kommentti automaattikuittauksen syystä: Alert acknowledged automatically. Medicine taken message received within two hours. 

 

Aikaleikkurin kuittaus

Gillie kuittaa huomion, mikäli se ei ole enää relevantti.

 • Esimerkiksi kaatumisilmoitus (fall) kuittaantuu automaattisesti 24 h kuluessa, ellet kuittaa huomiota käsin.
 • Samoin esimerkiksi lääkkeen ottamattomuus kuittaantuu Gillien toimesta 72 h kuluessa, ellet kuittaa huomiota käsin.
 • Tai Laite ei ole kytketty virtalähteeseen kuittaantuu Gillien toimesta 7 pv kuluessa

Tällä varmistetaan se, että tuoreimmat huomiot nousevat ylös henkilölistauksessa (punainen tai keltainen huomio). Näissä tapauksissa huomion kommenttikenttään tulee englanninkielinen kommentti automaattikuittauksen syystä:  Expired

Yleissääntö: keltaisissa hälytyksissä vanhenemisaika on 14vrk, harmaissa 60 vrk ja punaisissa 24 h.

Huomaathan,  että huomioiden aikaleikkurin automaattikuittauksen raja-arvot vaihtelevat siis huomiotyypeittäin. Lyhimmillään aikaleikkuri on 1 h (esim. ovi auki) ja pisimmillään 60 päivää (esim. ADL-indeksin arvo).  

 

Mitkä huomiot vaativat käsin kuittauksen ?

Kuittaus k/e on asetettu pääkäyttäjän toimesta alueelle pääkäyttäjänäkymässä valitsemalla vasemmasta menusta Huomioiden ohjaus.

 

Miten kuitttaan huomiot ?

Tässä kuvattu huomioiden kuittaus kuittaa muut huomioit, paitsi viestiseinällä (kirjekuoren kuva henkilölistauksessa) olevista lukemattomista viesteistä syntyneet. Katso viestiseinän viestien kuittaus tästä.

 

Na_ytto_kuva_2020-1-10_kello_13.34.12.png

Kuva: Huomiot listauksessa voit a) kuitata valitun henkilön yksittäisen huomioin luetuksi kuittaa nappia klikkaamalla, b) kuitata kaikki valitun henkilön (Vitaly Bed) huomiot kerralla klikkaamalla menu-nappia oikeassa ylänurkassa c) kuitata kerralla kaikkien alueen henkilöiden huomiot käsitellyksi. Klikkaamalla huomio-riviä aukeaa tarkempi huomiotyyppikohtainen ohjeteksti.

 

Yksittäisen henkilön huomioiden kuittaaminen luetuksi

 1. Kirjaudu Gillieen ammattilaiskäyttäjänä
 2.  Etsi henkilölistauksesta oikea henkilö
 3. Klikkaa henkilöä listauksessa
 4. A) Yksittäisen huomion kuittaus: Klikkaa  huomiot kortissa Kuittaa-nappia ja sen jälkeen
  1.  Klikkaa ryhdytty toimenpiteisiin / ei edellytä toimenpiteitä  -nappia, tällöin huomio poistuu henkilölistauksesta eli ei "nouse" enää listaukseen
 5. B) Kaikkien huomioiden kuittaus kerralla: Klikkaa huomiot -korttiin, jolloin aukeaa uusi näkymä, josta pääset oikeassa ylänurkassa olevaa menu-nappia klikkaamalla kuittaamaan yksittäisen henkilön kaikki huomiot kerralla (tai vaihtoehtoisesti yksittäisen huomion huomion vieressä olevalla kuittaa napilla. kts kohta 4.).
  1. Tässä listauksessa klikkaamalla huomio-riviä pääset porautumaan huomioon ja näet yksityiskohtaisemmat tiedot huomiosta. Mikäli et halua kuitata huomiota, niin klikkaa punaista x -merkkiä kuittausikkunan oikeassa yläreunassa.

Huomaa: Osassa huomioita käsin kuittaus kuittaa kaikki vanhat huomiot kerralla. Esimerkkinä tästä on Laite ei ole kytketty virtalähteeseen -huomion kuittaaminen.

 

Gillie AI tallentaa tilastointia ja analysointia varten tiedon huomiosta aiheutuvista toimenpiteistä huomion kuittauksen yhteydessä

 • Kuittaa huomio ryhdytty toimenpiteisiin -napilla, jos
  • Teet itse toimenpiteen (esim. tarkistat asiakkaan tilanteen, soitat hänelle, kysyt neuvoja kolleegalta, laitat laitteen lataukseen, täytät lääkeannostimen, autat asiakasta, teet hoitotoimenpiteen, jne)
  • Siirrät huomion käsittelyn toiselle henkilölle tai pyydät toista henkilöä tekemään jotain
  • Kirjoita tarvittaessa viesti / tai selite kommentti-kenttään
 • Kuittaa huomio ei edellytä toimenpiteitä -napilla, jos
  • Huomio ei vaadi mitään toimenpiteitä (huomio on turha / väärä / väärään aikaan, et tee mitään huomion johdosta. Vrt edellä "ryhdytty toimenpiteisiin")
  • Kirjoita tarvittaessa viesti / tai selite kommentti-kenttään
 • Klikkaa punaista x-merkkiä , jos et halua kuitata huomiota

Na_ytto_kuva_2020-6-3_kello_9.08.05.png

 

Alueen kaikkien henkilöiden kaikkien huomioiden kuittaaminen kerralla

Tekoälyn opetusvaiheessa syntyy huomioita, jotka eivät edellytä toimenpiteitä. Nämä huomiot voit kuitata kerralla, mikäli käyttöoikeutesi sallii tämän. 

 1. Kirjaudu Gillieen ammattilaiskäyttäjänä
 2.  Etsi henkilölistauksesta joku henkilö, jolla on kuitattavia huomioita
 3. Klikkaa henkilöä listauksessa
 4. Klikkaa huomiot korttia
 5. Kuittaa kaikkien alueen henkilöiden huomiot klikkaamalla oikeassa ylänurkassa olevaa menu nappia ja valitsemalla alasvetovalikosta Kuittaa kaikkien alueen henkilöiden huomiot

Na_ytto_kuva_2020-1-10_kello_13.25.13.png

Kuva: Kun valitset alasvetovalikosta Kuittaa kaikkien alueen henkilöiden huomiot, niin järjestelmä varmistaa, että todella haluat tehdä niin. Kirjaa myös kuittauksen syy.

    

 Gillie pyrkii vähentämään tarpeettomia kuittauspyyntöjä rajoittamalla syntyvien huomioiden määrää

Gilliessä on sääntökone, joka pyrkii vähentämään turhia kuittaustarpeita. Gillien sääntökone tarkkailee seuraavia asioita

 1. Tuleeko lyhyen ajan kuluessa samasta laitteesta sama viesti useaan kertaan (esim. 15 min sisällä "lääke ottamatta" useaan kertaan tuleva viesti synnyttää Gillieen yhden "lääke ottamatta" hälytyksen)
 2. Tuleeko ylipäätään saman päivän aikana suuri määrä samanlaisia ilmoituksia samasta laitteesta

Sanomat tallentuvat Gillien tietokantaan, mutta samasta asiasta syntyvien huomioiden määrää rajoitetaan em. säännöstön mukaisesti. 

6 Indeksien haku

Na_ytto_kuva_2021-11-12_kello_9.38.35.png

Kuva: Kirjoittamalla henkilön nimen vieressä olevaan kenttään sanan (indeksin nimi) tai sen osana, näet mitä indeksejä on syntynyt. Mikäli indeksille on visualisaatio, niin näet sen klikkaamalla näytä-nappia.

 

Laitteet

Laitteet toiminnolla näet 

 • Mitä laitteita on Gilliessä
 • Onko ne paritettu
 • Mitä mittauksia tai tapahtumia laitteilla on

 

Na_ytto_kuva_2020-10-16_kello_8.41.35.png

Kuva: Laitelistaus aukeaa vasemmasta menusta klikkaamalla laitteet. Näe laitteet ja mittaukset. Voit hakea tiettyä laitetta sen nimellä tai tunnuksella tai hakea henkilön laitteet kirjoittamalla henkilön nimen listauksen yläreunassa olevaa kenttään.

 

Laitetietue voi syntyä laitetyypistä riippuen

 • Automaattisesti, esim. laitteen lähettämän mittaustiedon tallennuksen yhteydessä tai AI-havainto luo sellaisen
 • Käsin syöttämällä

Gilliessä voi olla laitteita, jotka on paritettu tiettyyn henkilöön tai laitteita, jotka eivät ole kenenkään henkilön käytössä. Mikäli laitelistauksessa ei ole henkilön nimeä, niin tällöin laite ei ole paritettuna.

HUOM! Pääset vain pääkäyttäjäoikeuksilla katsomaan yksittäisiä laitteita ja niiden tuottamaa mittausdataa.

 

Miten näen mitä mittausdataa on Gillieen tullut ?

 1. Klikkaa oikeassa ylänurkassa menu -nappia
 2. Klikkaa alasvetovalikosta Laiteviestit
 3. Valitse aikaväli
 4. Etsi tarvittaessa tietyt viestityypit (datapointit) kirjoittamalla hakusana hakukentään

Na_ytto_kuva_2021-5-26_kello_9.07.34.png

Kuva: Listaus viesteitä. Voit hakea tiettyä viesti-tyyppiä kirjoittamalla haku-kenttään hakusanan.

 

Tai jos sinun täytyy nähdä miltä Gillieen tallentunut viesti (datapoint) näyttää tietokannassa, niin

 1. Klikkaa laitetta laitelistauksessa (tai asiakkaan laitteiden kautta)
 2. Valitse päivä ja mittaus Mittaukset-välilehdeltä
 3. Klikkaa mittausta, näet datapointin

Na_ytto_kuva_2019-3-29_kello_15.04.02.png

Kuva: Mittaustulokset ja miltä datapointit näyttävät tältä

 

Tilastot

Näet

 1. Asiakas- , laite- , ja tapahtumamäärät antamaltasi pvm -väliltä
 2. Poikkeamat. Voit valita oman tiimisi ja verrata sitä muihin tiimeihin tai Gillien laskemaan tilastolliseen keskiarvoon. Näet monellako prosentilla henkilöistä on ollut poikkeama ja moniko AI:n poikkeamahavainto on johtanut toimenpiteisiin.
 3. Asiakkaiden turvapuhelinkäyttäytyminen
 4. Kotihoidon asiakkaiden poikkeamat
 5. Hälytysten kuittaussyyt

Suositukset

Näet yhteenvetona, miten paljon oman tiimisi asiakkailla / henkilöillä on erilaisia AI-havaintoja ja tapahtumia verrattuna Gillien laskemaan tilastolliseen keskiarvoon.

 

Organisaation asetukset

Mikäli sinulla annettu oikeudet , niin voit klikkaamalla vasemmasta menusta Organisaation asetukset ylläpitää organisaatiotason asetuksia. 

 

Vaihda organisaatiota

Yleensä toimit vain yhden alueen (esim. sote-alueen asiakkaiden kanssa). Mikäli sinulla on käyttöoikeudet usean organisaation (alueen) toimintoihin, niin klikkaamalla Vaihda Organisaatiota organisaatio vaihtuu. Organisaation nimi näkyy oikeassa yläreunassa.

 

Apua painiketta painamalla saat ohjeita

Tästä pääset käyttöohjeisiin 

 

 

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.