Evondos lääkeannostelurobotin käyttöönotto

Seuraa

Seuraavassa artikkelissa on kuvattu:

Pikaohje Evondos-laitteen käyttöön ottamiseksi

Tarkemmin integraation toimintalogiikasta

Esimerkkejä, miten Evondos lähettää aktiiviset hälytykset Gillieen

Miten testaan?

Miten Evondosin ilmoitukset näkyvät Gilliessä?

Virhetilanteiden käsittely

 

 

Pikaohje Evondos-laitteen käyttöön ottamiseksi

Esiehto: Evondosin ja Gillien välinen integraatio on kytketty päälle. 

 1. Lisää henkilön tiedot (hetu) Gillieen
 2. Lisää henkilön tiedot Evondosin pilveen
 3. Paina testi-nappia Evondosin pilvessä, jolloin Evondos lähettää I'm alive -sanoman.
 4. Mikäli integraatio toimii,  niin Evondos saa ok-kuittauksen Gilliestä ja Gillieen syntyy automaattisesti Evondos-laite, joka on paritettu henkilöön
 5. Aseta hälytys-eskalaatiot Evondosissa (esim.  mitä tapahtuu, jos Gillie ei vastaa)
 6. Aseta Gilliessä huomioiden näkyminen
 7. Huomiot nousevat Gilliessä 

Tarkemmin integraation toiminta-logiikasta

Integraatio perustuu REST API:iin.  Evondos työntää (PUSH) tapahtumat (event) Gillieen.

 

Esiehto 1: Integraatio on päällä

Integraatio tulee olla päällä, mikä tarkoittaa että

 1. Gilliessä luotu private apikey (HASH päällä), ja se on toimitettu Evondosille
 2. Private apikey syötetty Evondosin pilveen ja integraatio on laitettu päälle(pyydä Evondosin tukipalvelua tekemään tämä)

Esiehto 2: asiakas/henkilö-tiedot on perustettu

Henkilön tiedot tulee löytyä Gilliestä ja Evondosin pilvestä, mikä tarkoittaa että

 1. GIlliessä on asiakas/henkilö, jolla on hetu (isot ja pienet kirjaimet merkitseviä, case sensitive)
 2. Evondosin pilvessä on asiakas/henkilö, jolla on hetu samalla tavalla kirjoitettuna kuin Gilliessä ja laite on merkitty hänen käyttöönsä

 

Automaattiparitus

Paritus tarkoittaa, että Evondos-laite ja henkilö kytkeytyy Gilliessä yhteen niin, että Evondos lääkeannostelurobotin lähettämät tiedot poikkeamista näkyvät Gilliessä henkilön tietoja kokoavassa työpöytä-näkymässä eli  dashboardissa. Evondosin lähettämä sanoma (Evondosin pilvessä event tai alarm) parittuu / kohdentuu Gilliessä henkilöön sanoman mukana tulevan hetun (person_id) avulla automaattisesti. Sinun ei tarvitse tehdä paritusta käsin.

Lue lisää erilaisten laitteiden parituksesta ja käyttötapauksista täältä.

 

Gillie käsittelee saamansa sanomat

Gillie ottaa vastaan ne tapahtumat, jotka Gillie tunnistaa ja osaa käsitellä ("mäpätä"). Loput tapahtumat Gillie jättää tallentamatta. 

 

Esimerkkejä, miten Evondos lähettää aktiiviset hälytykset Gillieen

Esimerkki: Lääke ottamatta

 1. Evondos lähettää Gillieen lääke ottamatta sanoman, koska hälytyksen tila on aktiivinen. Gilliessä hälytys nousee työpöydälle (Gilliessä parametroitava ominaisuus)
 2. Tilassa aktiivinen oleva hälytys "lääke ottamatta" kuittaantuu Evondosissa tilaan ei aktiivinen, kun tehdään korjaava toimenpide Evondosissa (Medication taken or Medication taken in assisted mode or Travel state activated). Esim. henkilö ottaa lääkkeen.
 3. Jos Evondosin pilvessä / laitteessa ei tehdä korjaavaa toimenpidettä, niin seuraavana päivänä Evondosin pilvi lähettää uudelleen saman hälytyksen muistutuksena Gillieen, koska hälytyksen tila on aktiivinen. Hälytys nousee uudelleen Gillien työpöydälle (Gilliessä parametroitava ominaisuus)

Esimerkki: virtalähde irroitettu

 1. Evondos lähettää virtalähde irroitettu  -viestin, josta nousee huomio Gillieen (akku  kestää n 24 h)
 2. Evondos lähettää akku lopussa -viestin n 1 h ennen kuin akku loppuu, tästä nousee huomio Gillieen
 3. Evondos avaa lopuksi robotin kannen ja lähettää tästä viestin, joka nousee huomiona Gillieen
 4. Laite tulee kytkeä takaisin verkkovirtaan, jotta se toimisi

Tarkemmat tiedot Evondosin ratkaisun toimintalogiikasta saat Evondosista.

 

Miten testaan?

Kun esiehdot on toteutettu, niin

 • Paina Evondosin testi-nappulaa (kts Evondos Telecare, potilaan details-sivu).
 • Evondosin lähettämä I am alive - viesti pitäisi näkyä Gillien työpöydällä.
 • Suosittelemme testaamaan jokaisen laitteen (tietojen siirtymisen) erikseen ennen loppukäyttäjälle luovuttamista.

 

IMG_2928.JPG

Kuva: Näkymä Evondos Telecaren integraation testi-toiminnosta.

 

 

Miten Evondosin ilmoitukset näkyvät Gilliessä?

Na_ytto_kuva_2021-5-10_kello_8.43.31.png

Kuva: Gillien työpöytä eli dashboard

Mikäli olet konfiguroinut huomiot nousemaan Gilliessä , niin huomiot näkyvät työpöytä (dashboard) -näkymässä.

On mahdollista, että Evondosista tullut viesti ei nosta huomiota Gillien työpöydälle. Pääset katselemaan laitteiden lähettämiä yksittäisiä viestejä (datapoint) ja tekoälyn luomia havaintoja (myös datapoint) klikkaamalla oikeassa ylänurkassa menu-nappia ja valitsemalla alasvetovalikosta laiteviestit

 

Virhetilanteiden käsittely

Konfiguroi Evondos

Alla on kuvattu virhetilanteiden käsittely. Kun Gillie vastaa http200, niin tällöin lähtökohtaisesti ei Evondosin pitäisi lähettää samasta asiasta sms:ää hoitajan puhelimeen. Käy eri käyttötapaukset Evondosin kanssa lävitse ennen käyttöönottoa.

ok

Jos Evondosin lähettämässä tapahtumasanomassa oleva hetu löytyy Gilliestä, niin Gillie palauttaa http 200 Evondosin pilvelle eli ok.

 

Virheellinen hetu

Jos Evondosin lähettämässä tapahtumasanomassa oleva hetu ei löydy Gilliestä, niin Gillie palauttaa http 400 eli tuntematon henkilö Evondosin pilvelle eli virhe . Lisäksi Gillie tallentaa virheen Gillien pääkäyttäjänäkymässä olevaan Järjestelmäilmoitukset - lokiin. Tässä tilanteessa tulee tarkistaa, että Evondosin ja Gillien pilvissä löytyy potilas/henkilö, jolla on sama hetu (case sensitive, pienet ja isot kirjaimet ovat merkitseviä).

 

Virheellinen API key

Jos Evondos-pilvessä on väärä API-key (Gillien järjestelmä luo avaimen), niin Gillie palauttaa http 401 "error": "Authorization error" eli virhe. Tässä tilanteessa virhe korjataan tarkistamalla, että molemmissa järjestelmissä on sama API-key. 400-sarjan virheistä käynnistyy Evondosin pilvessä siihen parametroitu eskalaatioprosessi, esim. ensisijaisesti sms-viesti hoitajan puhelimeen ja seuraavaksi viesti help-deskiin.

IMG_2929.JPG

Kuva: Evondosin Telecare näkymä.

 

Huoltokatko

Jos Gillie palauttaa http 500 eli virhe, niin tällöin Gillien palvelu on alhaalla esim. huoltokatkon vuoksi. Evondsin pilvessä pitää käsin käynnistää uudelleen lähetykset, kun Gillien palvelu on jälleen päällä.

 

 

 

 

 

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.