Miten paritan Navigil paikantavan turvakellon?

Seuraa

Miten Navigil ja Gillie välittää tietoa ?

Navigil-turvakello -> Navigil-pilvi -> Gillie-pilvi 

Navgil-turvakello lähettää tiedot Navigilin pilveen ja Navigilin pilvi puolestaan lähettää tiedot Gillieen. 

Mitä paritus tarkoittaa?

Paritus tarkoittaa, että Navigil-laite ja henkilö kytketään Gilliessä yhteen niin, että Navigil paikantavan turvakellon lähettämät tiedot hälytyksistä ja henkilön sijainnista näkyvät Gilliessä kelloa käyttävän henkilön työpöytänäkymässä eli dashboardissa.

Esiehto:

 1. Navigil-laite on henkilön käytössä
 2. Henkilötiedot on syötetty Navigilin pilveen
 3. Tiedät, mikä on Navigil-laitteen sarjanumero
 4. Navigil pilveen on laitettu asetukset siten, että Navigil-pilvi lähettää tietoja Gillieen
 5. Navigil pilvi on konfiguroitu soittamaan päivystyspuhelimeen ja avaaman puheyhteyden päivystyspuhelimen ja turvarannkeen välille.

Voit siis konfiguroida Navigilin pilven siten, että kun henkilö painaa Navigil paikantavan turvakellon apua-nappia, niin tieto siirtyy Navigilin pilveen ja siitä edelleen Gillieen .

Tällöin oletus protokolla on seuraava:

 1. Turvapuhelimen apua-napin painalluksesta menee tieto Navigil-pilveen
 2. Navigil-pilvi lähetää apua-tiedon Gillieen
 3. Apua-tieto näkyy Gilliessä henkilön työpöydällä (dashboard)
 4. Navigil-pilvi soittaa päivystyspuhelimeen ja avaa puheyhteyden em. puhelimen ja  Navigil-turvarannekkeen välille

 Huom! Tarkista ja sovi oman organisaatiosi osalta, miten toimitte.

Paritusohje

Navigilin laitteiden ja pilven käytön osalta saat tuen ja ohjeet laitteet sinulle toimittaneelta taholta.

Navigilin pilven tietojen asettaminen

Tämän tekee se organisaatio, joka hallinnoi Navigilin pilveä. Esimerkiksi Stella, jos olet hankkinut laitteet sieltä.

 1. Kirjaudu Navigilin pilveen (Rafael)
 2. Perusta turvakellon ja käyttäjän tiedot Navigilin pilveen Navigilin ohjeiden mukaisesti
 3. Merkitse Navigilin pilveen, että tiedot siirretään Gillieen

 

Gillien tietojen asettaminen

Na_ytto_kuva_2019-11-26_kello_11.34.31.png

 

Kuva: Henkilön dashboardissa näkyvät Navigilin lähettämät ilmoitukset. Klikkaamalla oikeassa ylänurkassa olevaa menu - nappia alavetovalikko aukeaa ja pääset parittamaan laitteet klikkaamalla Laitteet.

Parita laite Gilliessä

 1. Kirjaudu Gillieen Ammattilaiskäyttäjänä
 2. Klikkaa vasemmasta sivumenusta henkilöt ja hae oikea henkilö klikkaamalla henkilöä henkilölistauksessa
 3. Klikkaa Menu-nappia henkilön dashboardissa oikealla ylhäällä
 4. Klikkaa Laitteet alasvetovalikossa
 5. Parita laite henkilöön 
  1. Klikkaa oikeassa alanurkassa + Uusi Laite -nappia
  2. Klikkaa Navigil paikantava turvaratkaisu lisätäksesi paritustiedot
  3. Syötä Navigil laitteen pakkauksessa oleva sarjanumero (esimerkki 1234567890)
  4. Klikkaa tallenna
 6. Testaa . Hälytyksen pitäisi nousta Gillien näytölle ja Navigil-pilven pitäisi soittaa päivystyspuhelimeen ja aukaista puheyhteys päivystyspuhelimen ja turvarannekkeen välille.

 

Voit testata kokonaisuuden seuraavasti:

 1. Paina apua-nappia Navigil-turvarannekkeessa
 2. Tarkista näkyykö apua-pyyntö Navigilin pilvessä
 3. Soittiko Navigil-pilvi päivystyspuhelimeen
 4. Tarkista näkyykö apua-pyyntö Gillien työpöydällä 

Huomaathan, että huomioiden asetukset vaikuttavat siihen, mitkä huomiot näkyvät sinulle ja näkyvätkö huomiot ylipäätään työpöydällä.

 

Miten näen Navigil-rannekkeen lähettämät tiedot Gilliessä?

Paikannukseen ja laitteeseen liittyvät viestit ja hälytykset siirtyvät Navigilin pilvestä Gillieen.

 •  Henkilön sijainti kartalla on merkitty nuoli-symbolilla. Tieto sijainnista tulee paikantavasta turvalaitteesta Gillieen, mikäli henkilöllä on paikantava laite käytössään. 
 • Mikäli henkilön kodin sijainti (x/y -karttakoordinaatti) on merkitty Gilliessä henkilön perustietoihin, niin kodin sijainti osoitetaan talo-symbolilla.
 • Turva-alue on merkitty punaisena ympyränä (Tämä on Gilliessä laitetiedoissa ylläpidettävä tieto, mutta on tarkoitettu ainoastaan visualisaatio-tarkoitukseen ja helpottamaan turva-alueen hahomottamista. Tämä ei määritä turva-alueen ylityksestä syntyvän hälytyksen laukeamisen rajaa)
 • Navigil lähettää tiedon turva-alueen ylityksestä (geofence) ja teknisiä varoituksia , kuten lataus loppu (battery) Navigilin pilvessä tehtyjen asetusten perusteella

Huomaathan, että paikantavan laitteen pilvessä tulee asettaa em. tiedot. Varmista omalta organisaatioltasi, miten hallitsette ja käsittelette turvapuhelut ja turva-alueiden ylitykset ja missä järjestelmässä. 

Kuitattavaksi merkityt huomiot näkyvät henkilön työpöytänäkymässä. Pääkäyttäjä voi määrittää , mitkä huomiot ja hälytykset nousevat kuitattavaksi.

 Na_ytto_kuva_2019-11-26_kello_11.47.37.png

Kuva: Näet henkilön sijainnin klikkaamalla alasvetovalikkoa ja klikkaamalla sitten alasvetovalikosta Sijainti.

 

Na_ytto_kuva_2019-6-26_kello_12.47.32.png

Kuva: Kartasta näet henkilön sijainnin ja voit myös tarkistaa henkilön kulkeman reitin. 

 

Siirrä laite henkilöltä toiselle

Kun teet siirron, niin riittää että toimit samalla tavalla, kuin yleensäkin laitteen parituksessa, katso tarkemmin Laitteen paritus. Tarkista, että henkilön tiedot ovat myös Navigilin pilvessä.

Parituksen purkaminen / laitteen poistaminen asiakkaalta

 1. Kirjaudu Gillieen Ammattilaiskäyttäjänä
 2. Klikkaa vasemmasta sivumenusta henkilöt ja hae oikea henkilö klikkaamalla henkilöä henkilölistauksessa
 3. Klikkaa Menu-nappia henkilön dashboardissa oikealla ylhäällä
 4. Klikkaa Laitteet alasvetovalikossa
 5. Valitse Laitteet-listauksesta oikea Navigil-laite klikkaamalla riviä, laitetietonäkymä aukeaa
 6. Klikkaa oikeassa ylänurkassa olevaa Menu-nappia
 7. Klikkaa alasvetovalikossa Poista laite henkilöltä

 

Milloin paritus kannattaa purkaa?

Kun laitetta ei enää käytetä ja/tai siirretä toiselle henkilölle, niin paritus tulisi purkaa. Näin näet Gillie-järjestelmästä, mitkä laitteet ovat aidosti käytössä.

Joskus laite siirretään alueelta toiselle (esim. sote-alueelta A sote-alueelle B). Mikäli A-alueella ei ole purettu paritusta, niin Gillie ei ota vastaan Navigilista tulleita viestejä, vaan laittaa ne pääkäyttäjän nähtävissä oleviin Järjestelmäilmoituksiin.

 

 

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.