Laitetyyppikohtaisten asetusten ylläpito

Seuraa

 

HUOM!

A) Järjestelmätason Laitetyyppikohtainen ja B) henkilö-/laitetyyppikohtainen asetusten käyttöliittymä on samanlainen. Tarkkuus on eri.  A) -asetus vaikuttaa kaikkiin laitetyyppiä käyttäviin ja B) -asetus vaikuttaa yksittäiseen henkilöön. 

Järjestelmätasolla asetuksissa kerrot erikseen, mille laitetyypille ko. asetuksen laitat. Henkilötasolla valitset ensin laitteen ja asetat juuri tälle yksittäiselle laitteelle asetukset.

Seuraavassa opit

Mitä asetuksia voin ylläpitää laitetyyppikohtaisesti?

Miten asetan laitetyyppikohtaisesti raja-arvot, joiden ylitys tai alitus nostaa hälytyksen työpöydälle

Pikaohje hälytysrajojen asettamiseksi

Miten asetan laitetyyppikohtaiset ilmoitukset, mikäli asetetun aikarajan sisällä ei ole tullut mittauksia Gillieen?

Miten määrittelen laitetyyppikohtaisesti, mihin tilaan tullut mittaus (datapoint) syntyy Gilliessä ?

Pikaohje laitetyypin mittauksen tilan asetuksesta

Miksi laitetyypin tilan ohjausta pitäisi käyttää?

Mihin laitetyypin tilan ohjaus vaikuttaa ?

Ohjausparametrit

Missä järjestyksessä Gillie noudattaa annettuja ohjauksia ?

 

Mitä asetuksia voin ylläpitää laitetyyppikohtaisesti?

Voit

 1. Asettaa mittausten raja-arvot, joiden ylitys tai alitus nostaa huomion / hälytyksen työpöydälle
 2. Asettaa aikaraja-arvo, jonka sisällä mittaus pitää tulla ja ylitys luo hälytyksen työpöydälle
 3. Määritellä, mihin tilaan tullut mittaus (datapoint) syntyy Gilliessä. Mikäli et laita mitään asetusta päälle, niin oletuksena tila on OK
 4. Asettaa huomion nousemaan, mikäli mittaus puuttuu
 5. Asettaa referenssi- eli viitearvot, jotka näkyvät graafeissa ylä- ja alarajoina.

 

Miten asetan laitetyyppikohtaisesti mittausten raja-arvot, joiden ylitys tai alitus nostaa hälytyksen työpöydälle

Pikaohje hälytysrajojen asettamiseksi

Näillä asetuksilla voit siis määritellä, mikä mittausarvo aiheuttaa hälytyksen Gilliessä. Mikäli etä laita mitään asetusta päälle, niin oletuksena tila on vaalean harmaalla näkyvät järjestelmän oletukset.

Henkilö- / laitetason asetuksien asettaminen

 1. Mene henkilön työpöydälle
 2. Klikkaa oikeassa yläkulmassa menu-nappia
 3. Klikkaa alasvetovalikosta laitteet
 4. Valitse laite
 5. Klikkaa laitteen perustiedoissa Huomioiden raja-arvot
 6. Aseta raja-arvot

Systeemit- eli organisaatio -tason asetuksien asettaminen

 1. Klikkaa vasemmasta menusta Organisaation asetukset (sinulla tulee olla pääkäyttäjä-tason oikeudet) 
 2. Klikkaa vasemmasta menusta Asiakkaiden asetukset
 3. Anna oikea laitetyyppi klikkaamalla Säännön laiterajaukset , tai voit jättää kentän tyhjäksi jos raja-arvo on laitetyyppiriippumaton
 4. Aseta hälytysrajojen ohjaukset päälle (viemällä hiiren tallennuksen jälkeen raja-arvon päälle, näet oletuksena oleva systeemitason raja-arvot)
 5. Klikkaa Tallenna oikeassa alanurkassa

Na_ytto_kuva_2021-2-15_kello_12.42.44.png

Kuva: Laitetyyppitietojen ylläpitonäyttö.

 

Nousseet huomiot kuittaat ammattilais-käyttäjänä työpöytänäkymässä

Huomiot kuittaantuvat

 1. Manuaalisesti
 2. Automaattisesti 

 Ohjeet huomioiden käsin kuittaamisesta  löytyvät ammattilaisnäkymän ohjeista.

 

Hälytysten nousemista työpöydälle ohjataan Gilliessä

 • Raja-arvojen avulla, kts edellä
 • Hälytysten ohjauksella (luodaanko mittauksesta ylipäätään hälytys), kts alla

Mittausten nousemista työpöydälle voit ohjata hälytysten ohjauksen kautta

 

Na_ytto_kuva_2019-7-15_kello_15.45.05.png

Kuva: Alueen huomioiden ohjaus

Kuvassa olevassa esimerkissä terveydentila -huomiot vaativat kuittauksen. Mikäli 2 tunnin kuluessa tulee uusi mittaus, joka on sallittujen raja-arvojen sisällä, niin järjestelmä kuittaa huomion automaattisesti.

 

Miten asetan laitetyyppikohtaiset ilmoitukset, mikäli asetetun aikarajan sisällä ei ole tullut mittauksia Gillieen?

Na_ytto_kuva_2021-2-15_kello_12.47.26.png

Kuva: Esimerkissä mittaus tulisi tehdä 1 krt/h. Puuttuvasta mittauksesta nousee huomio 1 krt/vrk.

Toimintaperiaate:

 • Gillie seuraa henkilölle tulleita mittauksia (ns. person- ja vital-ryhmien mittaukset), pois lukien laitteen tekniset virheilmoitukset
 • Mikäli laitetyypille ei ole tullut em. tyyppistä mittausta annetun aikarajan puitteissa, niin henkilön työpöydälle nousee huomio (esimerkki: henkilön tulisi mitata painonsa kerran vuorokaudessa. Esimerkki: lääkerobotin tulisi ilmoittaa vähintään kerran vuorokaudessa "lääke otettu")
 • ( Järjestelmätason laitetyyppi-kohtaisen aikarajan voit asettaa ammattilaisnäkymässäLaite-/henkilökohtaisen aikarajan voit asettaa ammattilaisnäkymässä)
 • Jos raja-arvo = 0, niin hälytysten luonti ei ole päällä

 

Miten tiedän, että mittaus on jäänyt tekemättä

A) Gillien työpöydälle nousee hälytys

Gillie luo laitetyyppikohtaisesti huomion/hälytyksen (alarm), jonka tyyppi on device_no_data. Tämä hälytys nousee oletuksen henkilölistaukseen.

B)  Voit ohjata tiedon puuttuvasta mittauksesta esim. sähköpostiin 

 1. Klikkaa pääkäyttäjä-näkymässä vasemmasta menusta Integraatiot
 2. Lisää sähköposti päivystykseen-integraatio
 3. Valitse Ulos-välilehdellä device_no_data laukaisemaan sähköpostin lähetys

 

Miten määrittelen laitetyyppikohtaisesti, mihin tilaan tullut mittaus (datapoint) syntyy Gilliessä ?

Pikaohje laitetyypin mittauksen tilan asetuksesta

Näillä asetuksilla voit siis määritellä, mihin tilaan tullut mittaus (datapoint) syntyy Gilliessä. Mikäli etä laita mitään asetusta päälle, niin oletuksena tila on OK

Henkilö- / laitetason asetuksien asettaminen

 1. Mene henkilön työpöydälle
 2. Klikkaa oikeassa yläkulmassa menu-nappia
 3. Klikkaa alasvetovalikosta laitteet
 4. Valitse laite
 5. Klikkaa laitteen perustiedoissa Laitteiden mittausten tilojen ohjaus
 6. Aseta oletustila
 7. Klikkaa Tallenna oikeassa alanurkassa

Systeemi- eli organisaatiotason asetuksien asettaminen

 1. Klikkaa vasemmasta menusta Organisaation asetukset
 2. Klikkaa vasemmasta menusta Asiakkaiden asetukset
 3. Anna oikea laitetyyppi klikkaamalla Säännön laiterajaukset , tai voit jättää kentän tyhjäksi jos raja-arvo on laitetyyppiriippumaton
 4. Klikkaa Laitteiden mittausten tilojen ohjaus

 5. Aseta  oletustila 
 6. Klikkaa Tallenna oikeassa alanurkassa

Na_ytto_kuva_2021-2-15_kello_12.54.32.png

 

Kuva: Laitetyyppitietojen ylläpitonäyttö. Tässä esimerikssä tietyllä laitetyypillä (esim. verenpainemittari) mitatut mittaukset tehdään hoitajan toimesta yhteisellä mittarilla. Siirtoa odottava mittaus voidaan kohdistaa (työpöytänäkymässä menu-nappia klikkaamalla ja valitsemalla alasvetovalikosta Validoi) tietylle henkilölle.

 

Miksi laitetyypin tilan ohjausta pitäisi käyttää?

Esimerkki

 • Mittauksen suorittaa henkilö itse kotonaan. Mittaustulos pitää validoida ammattilaisen toimesta, ennen kuin se siirretään potilastietojärjestelmään

Mihin laitetyypin tilan ohjaus vaikuttaa ?

Tila vaikuttaa mittauksiin (datapoint)

 1. Käsitteleekö tekoäly mittausta
 2. Käsitteleekö integraatio mittauksen ja lähettääkö Gillie mittauksen eteenpäin

Näillä asetuksilla voit siis määritellä, mihin tilaan tullut mittaus (datapoint) syntyy Gilliessä. Mikäli etä laita mitään asetusta päälle, niin oletuksena tila on OK

Ohjausparametrit

Mittaustyyppiryhmä

Vitaali: Yksittäinen mittaus. Kaikista yleisimmin yksittäin validoitava, kun mittauksen on suorittanut joku muu kuin ammattilainen. Esimerkkeinä mittauksista verenpaine, paino, ruumiinlämpö

Henkilö: Muita henkilöön liittyviä mittauksia. Nämä voivat olla  esimerkiksi AI:n, liikesensorin tai paikantimen luomia. Tyypillisesti nämä käsitellään AI:n avulla välittömästi. Yleensä näitä mittauksia ei siirretä potilastietojärjestelmään.

Laite: Tekniset virheilmoitukset ja varoitukset. Esimerkiksi ilmoitus patterin latauksesta tai laitteen virhetilasta ilmoitus.

Mittauksen (datapointin) tilat

Vastaanotetaan tiedot, mutta ei käsitellä niitä (ei hälytykisiä, ei AI:ta): (wait_ok) Odottaa mittauksen hyväksymistä. Tilaa voit hyödyntää, kun haluat laitteen testauksen yhteydessä manuaalisesti hyväksyä mittauksen, ennen kuin Gillien AI ja hälytysten käsittely käynnistyy.

Odottaa siirtämistä henkilölle: (wait_move) Odottaa mittaustuloksen siirtämistä mitatulle henkilölle. Tätä tilaa käytetään, kun ammattilaisella on yksi mittari, jolla hän ottaa mittauksia usealta eri henkilöltä. (Siirrät mittauksen manuaalisesti oikealle henkilölle henkilön työpöydän alasvetovalikosta löytyvällä Validoi mittaukset-toiminnolla)

Hylätty:  (invalid) Hylätty data. Tätä tilaa käytetään merkitsemään data hylätyksi. Gillie AI tai hälytyskäsittely ei käytä dataa. Jos laite toimii virheellisesti ja lähettää hylättyä dataa, niin mittauksen hylätty-tila estää mittauksen jatkoprosessoinnin Gilliessä.

Ok: (ok) Oletus tila. Gillie AI ja hälytyskäsittely huomioi ok-tilassa olevat datapointit, mutta näitä datapointeja ei lähetetä integraatioille, jotka on on määritelty käsittelemään ainoastaa validoitua dataa.

Odottaa hyväksyntää: (wait_validation) Odottaa hyväksymistä. Tätä tilaa käytetään tyypillisesti siihen, että ammattilainen hyväksyy mittauksen siirrettäväksi potilastietojärjestelmään. Tarve tulee silloin, kun henkilö (asiakas) on tehnyt itse mittauksen. Vain hyväksytyt (validated) mittaukset siirretään integraatoissa eteenpäin. Gillie AI ja hälytyskäsittely käsittelevät tässä tilassa olevat datapointit.

Tieto on hyväksytty ja valmis lähetettäväksi: Mittaus on validoitu ja se lähetetään integraatioille. Esimerkiksi potilastietojärjestelmään siirtoa varten.

Historia: (history) Datapoint on tallennettu ja AI käsittelee sen. Saapuneesta datapointista ei luoda hälytyksiä.

Henkilön työpöytänäkymästä pääset muuttamaan tehdyn mittauksen tilaa

Voit henkilön työpöytänäkymässä oikeassa ylänurkassa olevaa menu-nappia klikkamalla ja valitsemalla alasvetovalikosta Validoi mittauset

 1. Hyväksyä mittauksen siirrettäväksi toiseen järjestelmään (validoi)
 2. Voit kohdentaa mittauksen henkilölle (siirrä)

Voit asettaa myös henkilötasolla laitekohtaisesti mittauksen oletustilan

 1. Klikkaa henkilön työpöytänäkymässä oikeassa ylänurkassa Menu-nappia
 2. Klikkaa Laitteet alasvetovalikossa
 3. Valitse laite klikkaamalla laitetta (tai lisää uusi laite)
 4. Aseta Laitteen mittausten tilojen ohjaus -kortissa oletustilan

 Na_ytto_kuva_2020-1-20_kello_15.25.22.png

Kuva: Laitteen mittausten tilojen ohjauksessa voit asettaa oletustilan.

 

Missä tilassa olevat datapointit siirtyvät muihin järjestelmiin integraation kautta ?

Pääkäyttäjänäkymässä merkitset integraatioille, missä tilassa olevat datapointit siirretään toisiin järjestelmiin. Mikäli sinulla on pääkäyttäjäoikeudet, niin pääset pääkäyttäjänäkymään klikkaamalla vasemmasta menupalkista Vaihda näkymää valitse Pääkäyttäjä

Na_ytto_kuva_2019-8-20_kello_12.13.10.png

Kuva:  Osa integraatioista lähettää mittaustietoja. Esimerkkinä tässä integraatio Tieto Efficaan.  Näihin integraatioihin (jotka lähettävät mittaustietoja) kuvataan missä tilassa olevat mittaustiedot ja mitkä mittaustyypit siirretään.

 

Missä järjestyksessä Gillie noudattaa annettuja ohjauksia ?

 1. Henkilön laitekohtaiset asetukset
 2. Laitetyyppikohtaiset asetukset
 3. Järjestelmän oletusasetukset (nämä ovat oletuksena päällä)

 

Katso myös Laitteiden parituksesta, miten mittaustulokset tallentuvat Gillieen.

 

 

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.