Free Trial: Lisää henkilö

Seuraa
  1. Mene henkilölistaukseen
  2. Klikkaa Henkilöt
  3. Klikkaa Uusi Henkilö
  4. Lisää henkilön tiedot, pakolliset kentät on merkitty *-merkillä
  5. Tallenna muutokset painamalla tallenna nappia

 

Henkilön yksilöivä tunniste

Uniikki tunniste voi olla

  1. Henkilötunnus, yleensä hetu (järjestelmä ei tarkista hetua, joten eri maiden ja järjestelmien tunnisteet ovat käytettävissä)
  2. Henkilön tunnus muissa järjestelmissä. Tämän ulkoisen tunnisteen avulla toisesta järjestelmästä tulevat tiedot kytkeytyvät Gilliessä kyseiseen henkilöön.
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kommentointi on poistettu käytöstä.