Viitearvot

Seuraa

Mikä on viitearvo ja mihin asettamasi viitearvo vaikuttaa?

Viitearvo (referenssiarvo) on graafeissa näkyvä ylä-alarja, jonka sisällä mittauksen tulisi olla. Se siis visualisoi sinulle nopeasti, onko henkilön mittausarvo tavoitearvojen puitteissa. Viitearvo ei vaikuta huomioiden eli herätteiden syntymiseen.

Na_ytto_kuva_2021-2-10_kello_14.52.42.png

Kuva: BMI:n viitearvoiksi on asetettu 22-30. Henkilön BMI on 24.

 

Miten asetat viitearvon?

Voit asettaa viitearvon

  • Yksittäiselle henkilölle klikkamalla ammattilaisnäkymässä henkilön työpöydällä perustieto-korttia ja sen jälkeen klikkaamalla Mittausten referenssiarvot graafeissa
  • Tietyt ehdot täyttäville henkilöille (henkilöryhmälle, jolla tietyt ominaisuudet) pääkäyttäjänäkymässä klikkamaalla oikeassa menussa Asiakkaan asetukset. Henkilöryhmän voit rajata tuotteiden, tiimien, nimilappujen, laitetyyppien, asiakkaan iän ja sukupuolen perusteella. Esimerkiksi voit asettaa eri BMI:n viitearvot aikuisille ja lapsille. Aktiivinen -vipu määrittää, onko viitearvojen asetus päällä.

Na_ytto_kuva_2021-2-10_kello_15.39.30.png

Kuva: BMI-mittausten viitearvoksi on tässä asetettu 22-30.

 

Viitearvoilla on pätemisjärjestys

  • Ensiksi Gillie tutkii, onko henkilökohtaista viite-arvoa mittaukselle. Jos on, niin Gillie käyttää sitä. 
  • Ellei löydy henkilökohtaista viitearvoa, niin tällöin Gillie hakee sellaisen henkilöryhmälle tehdyn viitearvon asetuksen, johon tutkittavana oleva henkilö kuuluu ja jonka käsittelyjärjestysnumero on pienin.

Na_ytto_kuva_2021-2-10_kello_15.42.24.png

Kuva: Pääkäyttäjänäkymässä on asettu yleiset BMI-rajat. Ensiksi tutkitaan kuuluuko henkilö ryhmään 5-10 vuotiaat. Jos kuuluu, niin viitearvo otetaan tästä. Ellei kuulu, niin Gillie käyttää toisena olevaa "Kaikki asiakkaat" BMI-asetusta. Em tapahtuu, koska käsittelyjärjestysnumero "Lapset 5-10 v" asetukselle on 1  ja "Kaikki asiakkaat" käsittelyjärjestysnumero on 2. Jos vaihdat käsittelyjärjestyksen päin vastaiseksi eli Lapset ...  = 2 ja Kaikki..=1 , niin tällöin ensiksi Gillie tutkii toteutuuko "Kaikki asiakkaat" ehto. Tämä ehto toteutuu myös 6 vuotiaalle ja Gillie käyttää tätä ensimmäiseksi asetettua asetusta.

 

Tyhjä on eri asia kuin 0

Esimerkki:

Jos asetat ikärajaksi 0-100 ja henkilön tiedoissa ei ole syntymäaikaa, niin tällöin Gillie ei käytä kyseisen henkilön viitearvona alla näkyvää 0-100 vuotialle asetettua. Jotta em. viitearvo-asetus pätisi, niin henkilön tiedoissa tulee olla syntymäaika.

 

 

Na_ytto_kuva_2021-2-19_kello_10.48.39.png

Kuva: Asetettu viitearvo koskee miehiä, joiden ikä on 0-100 v.

 

Na_ytto_kuva_2021-2-19_kello_10.50.09.png

Kuva: Henkilön tieoissa on asetettu sukupuoleksi mies ja syntymäaika. 

 

 

 

 

0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.