Mitä asioita tulisi huomioida, kun suunnittelet Gillien käyttöönottoa?

Seuraa

Vaiheet

 1. Ennen käyttöönottoa tehtävät asiat (valmistelut ja esiselvittely)
 2. Tekninen käyttöönotto
 3. Jalkautus

Teknisessä käyttöönotossa Gillie.AI -alusta integroidaan organisaation olemassa oleviin tietojärjestelmiin ja aktivoidaan tuotantokäyttöön. Tekniseen käyttöön oton jälkeen sovellus jalkautetaan eli otetaan tuotantokäyttöön.

Seuraavassa keskitytään asioihin, jotka tulee ottaa huomioon ennen hankkeen varsinaista aloitusta ja projektointia sekä käyttöönottoa. Alla olevat seikat vaikuttavat aikataulutukseen, vaadittaviin resursseihin (mm. kolmas osapuoli) sekä työmääriin. Lista on viitteellinen ja osa asioista tarkentuu teknisen käyttöönoton aikana.

 

 

Käytössä olevat tietojärjestelmät

 • Mitä tietojärjestelmiä on käytössä (kotihoidon ERP / Mobiili, potilastietojärjestelmä, DL, raportointikannat, jne.) ja mikä versio niistä, mitä käytetään mobiili-päätelaitteella
 • Mitkä raja-pinnat on saatavilla ja mikä versio,  mitä tietoja niistä saadaan , rajapintakuvaukset (asiakkaan perustiedot,  kotihoidon käyntitiedot / kertomustiedot, mittaustiedot (verenpaine, verensokeri, jne))
 • Arkkitehtuurikuva
 • Ketkä käyttävät järjestelmiä, arvio käyttäjien lukumäärästä
 • Arvio asiakkaiden lukumäärästä

 

Käytössä olevat laitteet

 • Mitä laitteita on käytössä asiakkailla (turvapuhelin, lääkerobotti, jne) ?
 • Kuka on ne toimittanut?
 • Mitä tietoja niistä saadaan, miten, rajapintakuvaukset?
 • Arvio laitteita käyttävien asiakkaiden lukumäärästä

 

Tietoliikenne

 • Missä konesalissa järjestelmät sijaitsevat ?
 • Onko käytössä VPN ?
 • Palomuurit ?
 • Onko käytössä sanomanvälityspalvelimia (Netscaler, Ensamble,jne) ?

 

Käyttäjähallinta

 • Onko käytössä Azure Active Directory?
 • 2-vaiheisen käyttäjätunnistuksen mahdollisuus (käyttäjällä puhelin, jossa app)

 

Resurssit

 • Kuka vastaa edellä mainituista?
0/0 koki tästä olevan apua

Kommentit

0 kommenttia

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.